Nieuws Curaçao

136 veroordeelde criminelen op Sint Maarten wachten thuis op een plekje in de gevangenis 

PHILIPSBURG – 136 veroordeelde criminelen op Sint Maarten wachten thuis op een cel om hun straf uit te zitten. In februari was het de minister van Justitie daar die dat meldde in het parlement. De cijfers zijn van oktober vorig jaar. Drie D66-Kamerleden hebben gisteren in de tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan detentiecapaciteit op St. Maarten.

De D66’ers vragen om duidelijkheid over het ontbreken van detentiecapaciteit in relatie tot het doel om goed bestuur in het Koninkrijk te bevorderen door bij te dragen aan de versterking van de rechtsstaat. De Kamerleden willen weten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de bouw van de nieuwe gevangenis op Sint Maarten.

In de huidige verouderde Point Blanche gevangenis zitten op dit moment tachtig mannen en zeven vrouwen. Een derde van hen (24) is vreemdeling zonder verblijfspapieren. De helft van alle gedetineerden is first offender.

Vierlandenoverleg

De Kamerleden vragen voorts om een toezegging van de Nederlandse regering om tijdens het komende Vierlandenoverleg Justitie in gesprek te gaan met de regering van Sint Maarten over het oplossen van het acute probleem van het niet uitvoeren van gevangenisstraffen. Ook wilden ze weten wat de mogelijkheden zijn om veroordeelden elders in het Koninkrijk hun straf uit te laten zitten.

“Vindt u het niet uitvoeren van gevangenisstraffen op Sint Maarten problematisch in het licht van deze doelstelling? Wat is het effect van het niet uitvoeren van gevangenisstraffen op Sint Maarten voor het vertrouwen in en het functioneren van de rechtshandhavingssector aldaar?”, zo vragen de D66’ers zich af.

De Kamerleden vragen zich af of Nederlandse investeringen in de rechtshandhavingssector niet teveel focust op opspring, vervolging en straftoemeting en niet op het uiteinde van de justitiële keten: de gevangenis.

Deel dit artikel