Overheid

137 mensen genaturaliseerd tot Nederlander op Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao heeft er 137 nieuwe landgenoten bij. Tijdens drie aparte naturalisatieceremonies in het paleis van de Gouverneur legden zij de verklaring van verbondenheid ten overstaan van gouverneur Lucille Wout-George af. 

Het afleggen van de verklaring van verbondenheid is een voorwaarde voor het verkrijgen van het Nederlanderschap. Die luidt: “Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer. En beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen”. Gevolgd door: “Dat verklaar en beloof ik”.

Het besluit om Nederlander te worden, wordt schriftelijk in ontvangst genomen. Dat is een brief van de overheid waarin staat dat je Nederlander bent geworden.

Nederlander

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte een van je ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een optie en een naturalisatie procedure. 

Buitenlanders die Nederlander willen worden door naturalisatie, moeten al in het Caribisch deel van het Koninkrijk wonen. Zij moeten niet alleen Nederlands kunnen spreken, lezen, schrijven en verstaan, maar ook Papiaments of Engels. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Naturalisatie

De naturalisatieprocedure kent strikte voorwaarden waaraan vreemdelingen moeten voldoen om Nederlander te kunnen worden. Vreemdelingen moeten meerderjarig zijn, voldoende zijn ingeburgerd, hetgeen in het Nederlands en Papiaments getoetst wordt. 

Vreemdelingen die over bepaalde certificaten of diploma’s beschikken, kunnen vrijstelling voor de naturalisatietoets krijgen. Ook in bijzondere (medische) omstandigheden kan vrijstelling voor de naturalisatietoets worden verkregen. 

Voorafgaand aan het verzoek tot naturalisatie dient de vreemdeling vijf jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf hebben binnen het Koninkrijk. Dat kan ook korter als je onafgebroken gehuwd bent en samenwoont met één en dezelfde Nederlander.

Ook als je drie jaar onafgebroken samenwoont binnen het Koninkrijk met een en dezelfde ongehuwde Nederlandse partner of twee jaar indien een vreemdeling ten minste tien jaar toelating en hoofdverblijf heeft binnen het Koninkrijk.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel