Nieuws Curaçao

22 arrestaties tijdens de Gran Marcha

WILLEMSTAD – Controleteams van de politie voerden tijdens de Gran Marcha preventieve controles uit bij elf mensen. In het kader van het lik-op-stuk beleid van het OM en de politie werden 22 arrestaties verricht. 

Zeven van hen werden aangehouden voor drugsdelicten. Eén arrestatie was voor opruiing, twee voor bedreiging en zeven voor geweldpleging. Vijf mensen werden meegenomen naar het bureau omdat ze bevelen van de politie niet opvolgden.

Het Openbaar Ministerie heeft in het kader van het project Aktua Robes, Sintie un Bes in totaal 415 gulden aan transacties geïnd en één persoon heeft een schikking ter plaatse betaald.

Alle verdachten zijn voorgeleid aan een assistent-officier van justitie, die na verhoor de gevangenhouding van vier verdachten heeft bevolen in afwachting van verder onderzoek.

Vergunningen

De vergunningsafdeling van het politiekorps heeft tijdens de carnavalsoptocht afgelopen zondag 94 controles uitgevoerd, maar in slechts twee gevallen werden horecagelegenheden gesloten. 

De horecazaken bleken geen vergunning te hebben om buiten luidsprekers te plaatsen en bovendien speelden ze muziek met ongepaste teksten.

De controles werden uitgevoerd met hulp van de Inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling bij 49 horecagelegenheden, op 33 locaties waar mensen goederen verkopen, en bij twaalf venters die goederen verkochten op de openbare weg.

Bandabou

Op Bandabou leidde een controle op maandag tijdens Marcha op Bandabou tot geen enkele actie van de autoriteiten. Alleen individuen die Mojito zonder vergunning verkochten in eigen huis is verboden daarmee door te gaan.

Als onderdeel van het project Aktua Robes, Sintie un Bes is er één arrestatie verricht van een jongeman die een bevel van de politie niet opvolgde.

Deel dit artikel