Nieuws Curaçao

24 nieuwe medicijnen toegelaten op Curaçao

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft aangekondigd dat er 24 nieuwe medicijnen worden toegelaten op de lokale markt. Ook worden de maximumprijzen van tien geneesmiddelen per 15 december aangepast. 

De meest recente aanpassing in de prijzen van geneesmiddelen vond plaats op 1 oktober. De nieuwe maximumprijzen zijn vastgelegd in een ministeriële regeling die op 7 november is ondertekend.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deze regeling volgt op verzoeken van importeurs van geneesmiddelen, waarna het ministerie van Economische Ontwikkeling MEO de nieuwe prijzen berekent, inclusief die voor de nieuw geregistreerde medicijnen.

Verder heeft het kabinet-Pisas onlangs artsen en apothekers opgeroepen om zich aan te melden voor de Geneesmiddelen Registratie Commissie, waar nog vier zetels vacant zijn. 

Deze oproep is uitgegaan van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur en de Inspectie van Volksgezondheid. Zowel de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao als de Curaçaose Huisartsen Vereniging zijn schriftelijk benaderd.

De Commissie speelt een cruciale rol in de geneesmiddelenvoorziening op Curaçao. Deze commissie, die werkt onder de Landsverordening op de geneesmiddelenvoorziening, controleert of binnenkomende medicijnen voldoen aan de kwaliteitseisen alvorens ze te registreren. Deze stappen zijn essentieel om de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen voor de Curaçaose bevolking te waarborgen.

Deel dit artikel