Nieuws Curaçao

30 jaar voor dubbele doodslag en poging tot moord bij kapperszaak

30 jaar voor dubbele doodslag en poging tot moord bij kapperszaak in Souax
Foto: Èxtra

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 40-jarige man A.A.O. uit Curaçao in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren voor een schietpartij op 23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis in Souax, Willemstad.

Bij die schietpartij in en nabij een kapperszaak vielen twee dodelijke slachtoffers, te weten de 19-jarige J.D.E.P. en de 23-jarige R.J.M.M.. De 26-jarige kapper S.I.T. raakte levensgevaarlijk gewond.

Geen dubbele moord

Anders dan het Gerecht in eerste aanlegkomt het Hof niet tot bewezenverklaring van een dubbele moord, maar tot een dubbele doodslag.

Het Hof acht namelijk niet bewezen dat de verdachte van tevoren het plan had om naast de kapper ook de twee in de kapperszaak aanwezige personen te beschieten.

Evenmin kan vastgesteld worden dat de verdachte wist dat zij daar aanwezig waren. De beslissing om ook op hen te schieten vond plaats in een dermate kort tijdsbestek dat dat een contra-indicatie oplevert voor moord, aldus het Hof.

Vuurwapen

Het schieten op de kapper levert wel een poging tot moord op. De verdachte heeft die avond ruim de tijd gehad en genomen om na te denken wat hij zou doen als hij niet betaald zou worden door de kapper voor een geleverd vuurwapen, aldus de rechters.

De verdachte heeft zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof. Hij is met een shotgun op de slachtoffers afgegaan en heeft gericht op hen alle drie geschoten. Alle slachtoffers zijn vol geraakt in de borst en één werd ook in het hoofd geschoten.

Randje van de dood

De kapper die deze aanslag overleefde, heeft levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Na een langdurige medische behandeling in Colombia waar hij meermalen op het randje van de dood heeft gebalanceerd, ondervindt hij nog steeds ernstige lichamelijke beperkingen die hij zijn leven lang zal moeten dragen.

De onverschilligheid waarmee de verdachte tot deze schietpartij is overgegaan is even laakbaar als schokkend te noemen. Het handelen van de verdachte heeft de samenleving van Curaçao bovendien ernstig geschokt.

Niet alleen omdat er drie slachtoffers te betreuren zijn, maar ook omdat de verdachte een professioneel shotgun instructeur was en in dienst was van een bedrijf dat mensen en hun goederen pleegt te beveiligen, aldus de drie
rechters.

Richtlijnen Hof
Het Hof legt uit waarom het ondanks het feit dat in hoger beroep dubbele doodslag in plaats van dubbele moord bewezen wordt verklaard, toch tot dezelfde strafoplegging, de hoogste tijdelijke gevangenisstraf die ons wetboek kent, namelijk 30 jaren, komt.

Het Hof overweegt daarover dat in de richtlijnen van het Hof voor een doodslag als indicatie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10-12 jaren wordt gegeven. Voor moord wordt als indicatie een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren vermeld. Bij poging tot moord levert dat een indicatie van 12 jaren gevangenisstraf op.

Er zijn het Hof geen straf verminderende factoren gebleken die tot afwijking van deze uitgangspunten aanleiding geven.

Herhalingsgevaar

Het Hof heeft daarbij ook gelet op de conclusies van de deskundigen, de psycholoog en psychiater, in deze zaak, die hebben aangegeven dat het herhalingsgevaar bovengemiddeld is en de verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

De verdachte heeft tot en met het hoger beroep ontkend iets met de schietpartij te maken te hebben. De kapper is als getuige ter terechtzitting door de drie rechters gehoord en bleef bij zijn verklaring dat hij zeker weet dat het de verdachte is die op hem en zijn vrienden heeft geschoten die avond.

De strafoplegging is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte en het OM hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.


Deel dit artikel