Nieuws Curaçao

30 miljoen extra voor armoedebestrijding Bonaire Saba en Sint-Eustatius

DEN HAAG – Staatssecretaris van Huffelen heeft na de toespraak van de koning op Prinsjesdag de pers op de eilanden te woord gestaan en bekend gemaakt dat er direct, al per 1 oktober verhogingen van inkomens worden doorgevoerd voor Caribisch Nederland. Zo gaat de onderstand voor een alleenstaande met 63 dollar per twee weken omhoog. Het kabinet trekt per 1 januari 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. 

Het geld gaat onder meer naar het verhogen van uitkeringen in Caribisch Nederland in 2024, waarvan de precieze verhoging nog wordt vastgesteld. Van Huffelen zei hier niet op te willen wachten en daarom al inkomens per 1 oktober te verhogen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Op Bonaire stijgt de toeslag zelfstandig wonen voor alleenstaanden in de onderstand met 32 procent, op Saba met 25,1 procent en op Sint-Eustatius met 9,4 procent. Door deze stijging ontvangen alleenstaanden die zelfstandig wonen en recht hebben op (volledige) onderstand een uitkering onderstand gelijk aan het ijkpunt sociaal minimum. Omdat de Onderstand eens per twee weken wordt uitbetaald betekent dit voor alleenstaanden die zelfstandig wonen op Bonaire een stijging van 63 dollar per twee weken. Op Saba stijgt de tweewekelijkse uitkering voor alleenstaanden die zelfstandig wonen met 58 dollar en op Sint Eustatius met 22 dollar.

Ook de AWW wordt vanaf 1 oktober verhoogd naar het niveau van het ijkpunt sociaal minimum.  De hoogte van de AWW voor bijvoorbeeld weduwen vanaf 58 jaar op Bonaire stijgt hiermee met 111 dollar, op Saba met 98 dollar en op Sint-Eustatius met ongeveer 19 dollar naar 1.030 dollar per maand op Bonaire, 1.171 dollar op Saba en 1.101 dollar per maand op Sint-Eustatius.

Het sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kan pas worden vastgesteld na de uitkomst van het rapport van de commissie Thodé dat begin oktober verwacht wordt.

Ook de kinderbijslag gaat omhoog, met 90 dollar per kind, per maand. Dit is in lijn met de ambitie om kinderarmoede in 2025 te halveren. Verder handhaaft het kabinet de energietoelage van $1300 per jaar voor mensen die hiervoor in aanmerking komen. Ook de subsidie van de vaste kosten van elektra en het vaste tarief van drinkwater en de aansluitkosten voor internet gaan verder omlaag. Daarnaast gaat er jaarlijks extra geld, 700.000 euro, naar beter openbaar vervoer en lagere vervoerskosten.

Staatssecretaris Van Huffelen: “Voor veel mensen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is een dak boven je hoofd, eten op tafel of extra benodigdheden voor kinderen niet vanzelfsprekend. Dit kabinet wil daar wat aan doen. Daarom ben ik blij dat het samen met collega Carola Schouten gelukt is om, niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende jaren een flink bedrag opzij te zetten om het leven van inwoners op de drie eilanden te verbeteren. Om te beginnen door de uitkeringen verder te verhogen, maar ook door nog steeds bij te dragen aan basisvoorzieningen als water en elektra. We zijn er nog niet, maar het is een belangrijke volgende stap om de armoede op de eilanden aan te pakken. Ik kijk daarom ook erg uit naar de bevindingen van de commissie sociaal minimum. In de wetenschap dat Rijk, de werkgevers, openbaar lichamen én de inwoners elkaar hard nodig hebben om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te creëren en de kosten van levensonderhoud te verlagen.

Deel dit artikel