Nieuws Curaçao

310 miljoen gulden nodig voor onderhoud en vernieuwing van wegen op Curaçao

WILLEMSTAD – De Curaçaose minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, heeft aangekondigd dat er een investering van 310 miljoen gulden nodig is voor de aanpak en vernieuwing van de wegeninfrastructuur en het afwateringssysteem op het eiland. Dit plan is onderdeel van het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MOP) 2023-2039, dat recent aan de Staten is voorgelegd.

In het voorwoord van het MOP-document benadrukt Cooper de ‘grote, tevens acute’ problemen waarmee het wegenstelsel en de afwatering op Curaçao kampen. De problemen variëren van gaten in de wegen, onverzorgde bermen, slecht functionerende straat- en verkeersverlichting, tot overstromingen en verstoppingen van rioleringen. Ook problemen zoals sluiproutes, verkeersopstoppingen en gebrek aan voorzieningen voor openbaar en langzaam verkeer worden genoemd.

De minister stelt dat de aanpak van deze problemen een grondige beleidsvisie vereist, met voldoende capaciteit en financiële middelen. Hij wil het MOP als basis gebruiken om extra fondsen te werven via de Landsbegroting. Het doel is om duurzame instandhouding van het wegennetwerk te realiseren, met de nadruk op weerbaarheid tegen klimaatverandering en het streven naar duurzaamheid.

Cooper heeft hoge ambities voor het meerjarenprogramma en erkent dat hier miljoenen guldens voor nodig zijn. Dit is essentieel voor een effectieve interne projectorganisatie en de capaciteit van lokale aannemers. Daarnaast zijn er aanpassingen in de huidige wet- en regelgeving nodig om de ambities te verwezenlijken.

Het MOP wordt gefaseerd aangepakt, waarbij basisonderhoud en grootschalige interventies worden gecombineerd om een duurzaam onderhoudsprogramma te realiseren. 

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) en het College financieel toezicht (Cft) zijn schriftelijk geïnformeerd over dit project en het benodigde budget. Met deze investering in infrastructuur en afwatering streeft de regering naar een aanzienlijke verbetering van de huidige situatie en een duurzame toekomst voor het eiland.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel