Nieuws Curaçao

33e Congres over samenwerking binnen het Koninkrijk

DEN HAAG – Interexpo Caribbean organiseert het 33e congres met debatten onder het thema ‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen binnen het Koninkrijk’. Het congres wordt gehouden op 6 en 7 december in Nieuwspoort, Den Haag.

InterExpo Caribbean is sinds 1990 gevestigd op Curaçao, organiseert handelsmissies om het zakenverkeer tussen Nederland, Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius te bevorderen. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het congres staat in het teken van de nauwe band tussen de Caribische eilanden en Nederland, met een gedeelde geschiedenis en een gezamenlijk opgebouwd cultureel erfgoed. 

Het congres bespreekt hoe gelijkwaardigheid en vertrouwen in de praktijk kunnen worden gerealiseerd. Wat zijn de obstakels in deze samenwerking? Wat zijn de korte- en langetermijndoelen en waar liggen de snel te behalen successen? 

De opening op 6 december wordt verzorgd door demissionair staatssecretaris Alexandra Van Huffelen. Daarna volgt een onderwijsdebat met demissionair minister Robbert Dijkgraaf, van het ministerie OCW.

InterExpo Caribbean heeft 25 gastsprekers en panelleden bereid gevonden om via verschillende thema’s invulling te geven aan dit congres. Met de toehoorders die afkomstig zijn van publieke en private organisaties op de eilanden en in Nederland wordt gediscussieerd onder leiding van de voorzitter van het congres Mr. Jeroen Recourt, lid van de Eerste Kamer van de Staten-Generaal.

Deel dit artikel