Nieuws Curaçao

358 miljoen dollar uitgezet bij elf projecten wederopbouw Sint Maarten

PHILIPSBURG – In totaal is op Sint Maarten 358 miljoen dollar uitgezet bij elf wederopbouwprojecten. Eén project, het Red Cross Roof Repair project is afgerond. Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen in haar halfjaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer.

Van het totale bedrag is ruim 172 miljoen dollar uitbetaald. Momenteel zijn er dus 10 projecten in uitvoering, waarvan het Emergency Recovery Project van 100 miljoen dollar en het herstel van de luchthaven van 92 miljoen dollar de grootse zijn. 

De Wereldbank bereidt ook drie nieuwe projecten voor van in totaal 38 miljoen dollar in de sociale huisvesting, geestelijke gezondheidszorg en afvalwaterzuivering. 

Daarnaast bereidt de Wereldbank de overeenkomsten voor van de aanvullende financiering van 60 miljoen dollar voor het bestaande afvalproject Emergency Debris Management project en de 19,5 miljoen dollar voor het bestaande herstelproject Emergency Recovery project.

Verlenging

Het trustfonds dat de gelden van Nederland beheert, is op verzoek van de Wereldbank en Sint Maarten. De nieuwe einddatum is nu tot en met 2028.

Het National Reconstruction Programme Bureau NRPB, de lokale uitvoerder van de wederopbouw, is verder toegenomen. Daarnaast stimuleert Nederland dit onder andere door het verstrekken van technische assistentie aan het airport project (via Schiphol) en door het financieren van de uitbreiding van de capaciteit van het betrokken ministerie bij het afvalproject (via VNGi). Ook de Wereldbank heeft mede op verzoek van Nederland extra ondersteuning verleend aan Sint Maarten.

Emergency Recovery Project

Het Emergency Recovery Project van ruim 100 miljoen dollar beoogt het herstel van de meest noodzakelijke infrastructuur op het eiland. In totaal zijn 425 van de in totaal 511 huizen gerepareerd inclusief 269 woningen in de sociale sector. 

Daarnaast is het herstel van het brandweer- en ambulancegebouw nagenoeg afgerond als wel het ontwerp en de aanbesteding van de nieuwe Meteorologische dienst. Werkzaamheden worden uitgevoerd om 9 km aan elektrische hoogspanningsleidingen, optische vezels en waterleidingen ondergronds te maken en drie van de negentien scholen zijn hersteld.

Airport en ziekenhuis

Het Airport Terminal Reconstruction Project van 92 miljoen dollar beoogt het herstel van de airport terminal. Tijdens het eerste half jaar is de terminal ontmanteld en zijn de permanente werken gestart. De oplevering van de aankomsthal is eind 2023 gepland

Het ziekenhuis project van bijna 29 miljoen dollar versterkt het bestaande ziekenhuis zodat het categorie 5 orkanen kan weerstaan. Het trustfonds draagt bij aan de financiering van het nieuwe ziekenhuis op Sint Maarten, naast andere financiers. 

Het bestaande ziekenhuis is verstevigd en uitgebreid met een aparte unit voor de behandeling van COVID-19 patiënten. Ook is de bouw van het nieuwe ziekenhuis gestart, zijn de funderingen gelegd en voorbereidende bouwwerkzaamheden gerealiseerd.

In de eerste helft van 2022 werd duidelijk dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis geraakt wordt door de wereldwijde inflatie- en productieketencrisis

Nederland heeft daarom eenmalig zeven miljoen euro extra aan het Trustfonds wederopbouw Sint Maarten gegeven zodat het nieuwe ziekenhuis kan worden opgeleverd. 

Hierdoor is er geen noodzaak om te bezuinigen op andere wederopbouwprojecten van het trustfonds en blijft de zo belangrijke wederopbouw van Sint Maarten op schema.

Deel dit artikel