Nieuws Curaçao

60 miljoen gulden liquiditeitssteun aan Curaçao vloeide direct terug naar Nederland om rente over eerdere schulden te betalen

60 miljoen gulden liquiditeitssteun aan Curaçao vloeide direct terug naar Nederland om rente over eerdere schulden te betalen

Bijna een derde van alle liquiditeitssteun aan Curaçao in 2021 vloeide direct weer terug in de Nederlandse schatkist als rentebetaling over eerdere schulden. Dat had voor een significant gedeelte lager kunnen uitvallen als Nederland de mogelijkheid van herfinanciering had aangeboden in 2020.

Dat schrijft de Curaçaose regering in reactie op een Nederlands rapport, getiteld ‘Evaluatie van de liquiditeitsleningen‘, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In dit rapport evalueert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de effecten van liquiditeitsleningen die in 2020 en 2021 zijn verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar
aanleiding van de Covid-19 pandemie.

Een herfinanciering van eerdere schulden had volgens Curaçao de verstrekte liquiditeitsleningen doelmatiger kunnen laten zijn. Curaçao betaalt Nederland ongeveer zestig miljoen gulden aan rentelasten per jaar.

Door het gekozen alternatief voor de liquiditeitsleningen is de schuldpositie van Curacao voor een deel (betreft de mogelijk te hoge rentelasten, waarvoor geleend moest worden) onnodig hoger geworden. Als gevolg moest Curaçao 60 miljoen ontvangen liquiditeitssteun in 2021 gebruiken voor het betalen van rentelasten aan Nederland. Dat is circa 28 procent van de totale liquiditeitssteun in 2021.


Deel dit artikel