Nieuws Curaçao

75 gesubsidieerde instellingen en organisaties op Curaçao komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering 

WILLEMSTAD – 75 gesubsidieerde instellingen en organisaties op Curaçao komen in aanmerking voor een eenmalige uitkering van zes procent over hun subsidiebedrag, die van overheidswege is verstrekt. 

Een geste van de regering Pisas om de pijn van de 12,5 procentskorting als gevolg van de Nederlandse liquiditeitssteun enigszins te verlichten.

Autobus Bedrijf Curaçao, Stichting Wit Gele Kruis, Fundashon Famia Plania, Stichting Dierenbescherming Curaçao, Soltuna, Fundashon Parke Tropikal, Fundashon Pa Maneho Di Adikshon, Brasami, Fundashon Perspektiva I Sosten, Sosiedat Kurasoleño di Diabetes, Stichting BAB en de Stichting OAB hebben de uitkering al ontvangen.

Ging het in eerste instantie om 10 miljoen gulden, in een persverklaring gisteravond was dat bericht gestegen tot 12 miljoen gulden. De subsidiegelden die uitgekeerd gaan worden variëren tussen de 2000 gulden tot twee miljoen.

Besturen van de gesubsidieerde instellingen krijgen tot 30 november de tijd om een schriftelijke tussentijdse verantwoording van het bestede subsidiebedrag in te dienen. Dat moeten ze doen bij de minister die de toekenning van de subsidie onder zijn of haar beheer heeft.

Deel dit artikel