Nieuws Curaçao

Aankomende bursalen moeten vroegtijdig verklaring omtrent gedrag aanvragen

WILLEMSTAD – Het Vergunningenloket in Saliña raadt aankomende studenten aan om zo snel mogelijk een Verklaring omtrent Goed Gedrag, een VOG aan te vragen. Die is nodig als je als bursaal in Nederland gaat studeren.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justitie of je strafbare feiten op je naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

De aanvraag en toekenning op Curaçao neemt zo’n zes weken in beslag en is daarna zes maanden geldig. Een Verklaring omtrent Goed Gedrag kost 12,50 voor studenten onder 21 jaar, voor ieder ander het dubbele, 25 gulden.

Deel dit artikel