Curaçao

Aanmelding, transactie en vervolgingsrichtlijnen treedt in op 1 juli 2019

Willemstad – Met de Aanmelding, Transactie en Vervolgingsrichtlijnen (ATV-richtlijnen) zijn nieuwe afspraken tussen het Openbaar Ministerie, Inspectie der Belastingen, sector Fiscale Zaken, Stichting Belastingaccountantsbureau en de Douane geformaliseerd betreffende de aanpak en afhandeling van zaken waarbij sprake is van fiscale fraude en/of ontduiking van douaneregelgeving.
Iedereen weet dat het land Curaçao momenteel grote financiële problemen kent. Tegelijkertijd is de belastingmoraal van sommigen zeer slecht, terwijl er tegelijk geklaagd wordt over opleidingen, bejaarden- en ziekenzorg, wegen onderhouden enzovoort.
Door zich niet aan de belastingwetgeving te houden, druist men in tegen deze gemeenschapsbelangen. Uiteindelijk leidt dat er toe dat andere, bonafide belastingplichtigen meer belasting moeten gaan betalen. Dat stoort in een kleine gemeenschap, zoals die van Curaçao. Het spreekt immers voor zich dat naarmate de gemeenschap kleiner is, de begroting kleiner is en daarmee de impact van belastingontduiking groter is. In een tijd waarin zelfs een aanwijzing vanuit het koninkrijk dreigt, is het misdadig om zich aan deze verplichtingen ten onttrekken.
In de afgelopen jaren heeft er maar beperkt strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden voor deze feiten. Daar komt nu verandering in. De overheid zal vanaf nu weer meer gaan vervolgen voor fiscale overtredingen en misdrijven. Ook voor feiten uit het verleden. Indien mensen zich vrijwillig melden bij de belastingdienst, zal daar zeker rekening me gehouden in het vervolgtraject.
De ATV-richtlijnen beschrijven hoe de selectie van aanmeldingen, die voor strafrechtelijk onderzoek in aanmerking komen, verloopt voor de domeinen fiscaliteit en douanewetgeving inclusief omissiedelicten. De ATV-richtlijnen beogen  duidelijk te maken welke zaken in aanmerking komen voor strafrechtelijke aanpak.
Genoemde ATV-richtlijnen vervangen alle eerdere richtlijnen aangaande dit onderwerp.
Deel dit artikel