Gezondheidszorg

Aanpak tegen pesten krijgt prioriteit op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, in samenwerking met de Sector Familie en Jeugd en het Platform Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, slaat alarm over de toenemende pestproblematiek op Curaçao. Het eiland neemt stappen om de veerkracht van zijn jongeren te versterken en een einde te maken aan het pesten dat zowel persoonlijk als digitaal plaatsvindt.

De ernst van de situatie is duidelijk: pesten in de gemeenschap, en vooral onder kinderen en jongeren, neemt toe. De gevolgen hiervan kunnen verwoestend zijn, met in sommige gevallen zelfs fatale afloop. Het is volgens het ministerie van cruciaal belang dat de gemeenschap als geheel actie onderneemt om deze problematiek aan te kaarten en gezamenlijk naar structurele oplossingen te zoeken.

Onlangs deed een leerling van het Radulphus College een poging om zichzelf van het leven te beroven als gevolg van pesten. Zij overleefde de poging, maar ligt zwaargewond n een ziekenhuis in Colombia. De school sprak van een ongeluk, maar dat was het niet.

Iedereen

Het initiatief van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en het Platform Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid in de strijd tegen pesten. Daders, omstanders en aanstichters; iedereen draagt bij aan de schade die pesten kan veroorzaken. De Commissie voor de Rechten van het Kind, een entiteit van de Verenigde Naties, houdt toezicht op de naleving van het kinderrechtenverdrag door ondertekenaars, waaronder Curaçao.

Een specifieke aanbeveling van de VN-commissie aan Curaçao is de eliminatie van pesten op scholen en op digitale platforms. Deze aanbeveling volgt op rapportages over de implementatie van kinderrechten binnen het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de zes Caribische eilanden. Met deze aanbevelingen als leidraad, werkt de regering samen met partners aan het coördineren van de implementatie van maatregelen om de kinderrechtenverdragnaleving te garanderen.

Lang pad

Het pad naar een veilige en stimulerende omgeving voor alle kinderen op Curaçao is nog lang. Er wordt erkend dat er meer inspanningen nodig zijn om kinderen te leren omgaan met teleurstellingen, negatieve invloeden, verleidingen, sociale uitsluiting en negatieve ervaringen. De Sector Familie en Jeugd werkt al enkele jaren samen met het Platform aan een jeugdplatform dat dient als consultatiepartner voor kwesties die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren, inclusief de aanpak van pesten.

Ouders die vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind tot 24 jaar, worden aangemoedigd contact op te nemen met de Sector Familie en Jeugd van het ministerie van SOAW. Deze sector werkt samen met diverse nationale en internationale organisaties en kan ouders doorverwijzen naar de juiste organisatie voor ondersteuning, ook bij pestproblemen.

Deel dit artikel