Curaçao

Aanpassing minimumloon eenzijdig besluit Den Haag

De Nederlandse regering heeft met niemand overlegd over de verhoging van het minimumloon. Per 1 januari dalen de werkgeverslasten met 5%, en die ruimte moet worden benut volgens Den Haag om het minimumloon en de uitkeringen te laten stijgen.

Meestal komt zo’n initiatief van de werkgevers, maar die weigeren al jaren om de lonen aan te passen. Het verlagen van de werkgeverspremies ‘kost’ de rijksoverheid op jaarbasis ongeveer 13,5 miljoen dollar.

Deel dit artikel