Nieuws Curaçao

Aanwijzing Curaçaos Medisch Centrum om oplopende wachtlijsten aan te pakken

WILLEMSTAD – In een poging om de groeiende wachtlijsten bij het Curaçao Medical Center (CMC) aan te pakken, heeft Inspecteur Generaal Sirving Keli het ziekenhuis een formele aanwijzing gegeven. Deze aankondiging onderstreept de urgentie van de situatie, aangezien de wachtlijsten, vooral voor electieve operaties, poliklinische afspraken en radiologische onderzoeken, blijven toenemen.

De Inspectie voor de Volksgezondheid stelt dat CMC nog te weinig doet om de wachtlijsten weg te werken. Het ziekenhuis heeft nu de instructie gekregen om patiënten die in ASA-categorieën 1 en 2 vallen, actief en proactief door te verwijzen naar het Advent Ziekenhuis. Dit beleid moet onmiddellijk worden geïmplementeerd om te voorkomen dat de wachtlijsten verder oplopen en om te garanderen dat patiënten tijdig de nodige zorg krijgen.

Ondanks eerdere interventies door de Inspectie, waaronder het aanmoedigen van het CMC om patiënten die langer dan zes weken op een wachtlijst stonden naar het Advent te verwijzen, werden slechts zes patiënten doorverwezen. Sirving Keli concludeerde dat het CMC nog steeds geen actief doorverwijzingsbeleid had geïmplementeerd, en dat er zelfs een gebrek aan bereidheid was om dit te doen.

De grootste oorzaak van de groeiende wachtlijsten lijkt te liggen in een tekort aan ondersteunend OK-personeel (operatiekamer) en niet aan een gebrek aan opererende medisch specialisten. Volgens informatie van de minister van Gezondheid zijn momenteel slechts vier van de zeven OK’s in gebruik, waardoor de wachtlijsten zijn gegroeid van 1.600 in oktober 2021 naar 2.417 vandaag de dag.

Om de situatie te verbeteren, heeft de Inspectie een aanwijzing gegeven dat het CMC zijn beleid per direct moet aanpassen, zodat doorverwijzing een vast onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken. Patiënten die al langer dan drie maanden op een wachtlijst staan, moeten actief worden benaderd voor een doorverwijzing.

Het CMC moet ook vanaf maandag 26 juni haar wachtlijstcriteria voor rapportages aan de Inspectie veranderen van drie maanden naar zes weken. Vanaf volgende week moet het ziekenhuis ook wekelijks rapporteren hoeveel patiënten zijn benaderd en doorverwezen.

De aanwijzing blijft van kracht tot eind 2023 en/of totdat de wachtlijsten voor ASA-1- en ASA-2-patiënten tot zes weken zijn teruggebracht. Ondertussen moet het CMC ook de mogelijkheden voor patiënten om telefonisch contact op te nemen verbeteren, om vragen over mogelijke overplaatsingen adequaat te beantwoorden.

Zowel het CMC als het Advent zijn al enige tijd digitaal verbonden op het gebied van radiologie, wat betekent dat er geen belemmering mag zijn bij het doorgeven van resultaten tussen de twee ziekenhuizen. De Inspectie heeft ook de vereniging van medisch specialisten en de huisartsenvereniging op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen.

Deel dit artikel