Nieuws Curaçao

Achterstand afhandeling bezwaarschriften belastingdienst wordt niet kleiner

WILLEMSTAD – De voorraad bezwaarschriften belastingen op Curaçao is hoog en wordt niet kleiner. Dat valt te concluderen uit de nieuwe cijfers uit de managementrapportage van de Belastingdienst.

Het gaat om ruim 36.000 bezwaarschriften, waarvan 17.000 bezwaarschriften sociale premies nog niet zijn opgepakt.

De oude blijven liggen, de nieuwere bezwaarschriften worden met hulp van extra personeel eerst opgepakt. Doordat de belastingdienst meer aanslagen oplegt dan voorheen, is de verwachting dat er steeds meer bezwaarschriften bijkomen.

Veel bezwaarschriften zijn administratief en gaan over foutieve aanslagen, waarbij de belastingplichtige bijvoorbeeld gewoon heeft betaald, maar de belastingdienst desondanks een betalingsherinnering stuurt.

Deze moeten binnen 90 dagen worden afgehandeld. Inhoudelijke bezwaarschriften, waar een inspecteur bij moet komen hebben een wettelijke termijn van negen maanden. Ruim de helft van alle bezwaarschriften zijn ouder dan negen maanden.

Deel dit artikel