Nieuws Curaçao

Actie van start om geweld op school te voorkomen

WILLEMSTAD – Een gezamelijke actie van verschillende ketenpartners moet conflicten onder jongeren en geweld op school voorkomen.De afgelopen weken zijn er een aantal video’s gedeeld via social media, waar schoolgaande jongeren betrokken zijn bij vechtpartijen. In één van de gevallen was zelfs een ouder bij betrokken.

De campagne “Legumai ‘beef’, por otro!” van de Kerncommissie Restorative Justice is een belangrijke stap om geweld te voorkomen en  conflicten onder jongeren anders op te lossen. 

“Legumai ‘beef’, por otro!”, is een informatiecampagne die al sinds december 2019 loopt. De campagne houdt onder andere in dat jongeren op middelbare scholen een short film te zien zullen krijgen. De short film kaart het onderwerp “conflicten onder jongeren” aan en laat zien hoe deze conflicten opgelost kunnen  worden door middel van Restorative Practices.

In de film wordt een vervelende situatie getoond, waarbij door onderlinge roddels, een hevige discussie en een gevecht ontstaat tussen twee leerlingen. Na het gevecht, worden de leerlingen uitgenodigd voor een groepsgesprek. Hierbij wordt getracht, het probleem te bespreken en tot oplossingen en afspraken te komen. Met de campagne trachten de ketenpartners – via scholen – jongeren te laten zien dat misverstanden en conflicten op een vreedzame manier opgelost kunnen worden.

Samenwerking 

De productie van de short film vloeit voort uit  een samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Deze ketenpartners houden zich bezig met de thema Restorative Justice en Restorative Practices. Ketenpartners zijn UO Reclassering Curaçao, N&M Mayor i Yu, Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC – voormalig GOG), Stichting Slachtofferhulp Curaçao, SEDA (Sentro Di Dama), Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs op Curaçao (VPCO), Triple A Attorneys, Korps Politie Curaçao (KPC), het Openbaar Ministerie Curaçao en Ministerie van Justitie. 

De productie van de film was in handen van mevrouw Iris Ludekuse, drama docent van Albert Schweitzer VSBO (VPCO). De acteurs (leerlingen van de Albert Schweitzer VSBO), zijn onder de indruk van de film, maar ook over het onderwerp. Tijdens de première van de film onder jongeren, hebben de leerlingen stilgestaan bij de consequenties van conflicten zowel op korte als lange termijn en het grote belang om conflicten anders op te lossen. 

Deel dit artikel