Politie en Justitie

Advocaat ‘Peppie’ Sulvaran beschuldigt gerecht van klassejustitie op basis van kleur en inkomen

WILLEMSTAD – In een uitgesproken kritiek heeft advocaat mr. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran het gerechtelijk systeem op Curaçao beschuldigd van klassejustitie, waarbij mensen op basis van huidskleur en inkomen anders worden behandeld. Volgens Sulvaran worden mensen in Curaçao onrechtvaardig behandeld bij de eedaflegging, wat hij bestempelt als “een compleet misbruik en valsheid”.

Sulvaran benadrukt dat de vrijheid van een mens het belangrijkste is en dat het huidige systeem dramatische gevolgen heeft voor met name de zwarte en/of armere bevolkingsgroepen op het eiland. Hij beschrijft een systeem waarin gedetineerden zonder adequate verdediging voor een rechter moeten verschijnen, vaak via een videogesprek, zonder dat hun advocaat de mogelijkheid heeft gehad om het dossier goed te bekijken of met hen te overleggen.

De advocaat wijst ook op een procedure waarbij de officier van justitie vaak afwezig is bij cruciale beslissingen over de detentie van verdachten. Dit leidt volgens hem tot een situatie waarin rechters, zonder tegenspraak, mensen kunnen vasthouden op basis van onvolledige of ongecontroleerde informatie. Sulvaran bekritiseert dit systeem als een vorm van repressie met weinig ruimte voor menselijkheid en fundamentele rechten.

Verder onthult Sulvaran het bestaan van een ‘geheim dossier’ waartoe noch de verdachte noch zijn advocaat toegang hebben. Dit dossier bevat informatie die tegen de verdachte gebruikt kan worden zonder dat hierop gereageerd kan worden. Hij betoogt dat dit een schending is van het recht op een eerlijk proces.

De kern van Sulvarans kritiek ligt in de bewering dat het gerechtelijk systeem op Curaçao vooringenomen is tegen mensen van kleur en/of mensen met een laag inkomen. Hij stelt dat deze groepen onevenredig worden getroffen door de gebreken van het systeem, waardoor een klassenjustitie ontstaat waarin de minder bevoorrechte klassen minder toegang tot rechtvaardigheid hebben.

Sulvaran zegt zijn bezwaren tegen het huidige systeem in een vervolg verder uiteen te zetten. Hij roept op tot een heroverweging van de werkwijze binnen het gerechtelijk systeem, met meer aandacht voor menselijkheid en de fundamentele rechten van alle burgers, ongeacht hun huidskleur of financiële situatie.

Deel dit artikel