Coronavirus

Advocaten en notarissen mogen overdag de weg weer op

Advocaten en notarissen mogen overdag de weg weer op

Advocaten en notarissen mogen overdag de weg weer op met de hun eerder al verleende ontheffing. Dat heeft de overheid vandaag besloten. Eerder werd de lijst met vitale beroepen ingekort omdat er teveel auto’s op de weg waren.

Het gaat om een ontheffing plachi di dia tijdens de dagklok, tussen 04.30 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds . Tijdens de avondklok is het aan minder beroepsgroepen toegestaan naar buiten te gaan.

Naast de advocaten en de notarissen mag ook het corps diplomatique overdag met ontheffing de weg op.

Personeel van autoverhuurbedrijven krijgen ook weer ontheffing, net als personeel van schoonmaakbedrijven, wasserijen en ongediertebestrijding. De winkel of toonbank mag niet open en klanten mogen niet naar binnen. Maar de ontheffing maakt het mogelijk om bestellingen uit te kunnen voeren.

Datzelfde geldt voor bouw- infrastructurele- en installatietechnische werkzaamheden en direct aanverwante toeleveringsbedrijven voor materialen en grondstoffen. Bouwvakkers krijgen nog geen ontheffing.

Ook personeel van boekhandels en winkels voor kantoorartikelen mogen de straat weer op ten behoeve van het leveren van producten en diensten overdag.


BIJLAGE 1

behorende bij de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19

VITALE FUNCTIES EN PROCESSEN WAARVOOR ONTHEFFING KAN WORDEN VERLEEND TIJDENS DE DAGKLOK

21 april 202116 april 2021
Zorg (medisch en paramedisch), inclusief laboratoria, inkoop, verkoop en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen; 
Begrafenisondernemingen en crematoria en aanverwante dienstverlening; 
Douane; 
Advocaten en notarissen;x
Kritieke functies bij de vertegenwoordiging van derde landen op Curaçao (Consuls);x
Gevangeniswezen en andere justitiële inrichtingen; 
Particuliere beveiligings- en bewakingsbedrijven; 
Luchthaven en aanverwante logistieke sector, luchtverkeersleiding en luchtverkeersveiligheid; 
Hotels en dienstverlening op hotelterrein aan hotelgasten;
Meteorologische dienst;
 
Havens en aanverwante logistieke sector, loodsdiensten, haven veiligheidsinspectie en havenstaatcontrole; 
Scheepsreparatie; 
Openbaar vervoer en taxivervoer; 
Autoverhuurbedrijven;x
Voedselketen en aanverwante levensbehoeften (breed) betreft: supermarkten, minimarkten, toko’s, broodbakkerijen, restaurants, trùk’s di pan, groothandels en import, transport van voedsel, lokale productie, waaronder landbouw, veeteelt en visserij (bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Sector Landbouw, Milieu en Natuur, of de Havenmeester geregistreerde vissers), verwerking en aanlevering, inclusief voeding voor dieren; 
Productie, opslag, transport en distributie van brandstoffen (geraffineerde producten); 
Productie en distributie van water en elektriciteit; 
Productie en levering van producten voor reiniging en ontsmetting;
Financiële dienstverlening, waaronder verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen;
 
Schoonmaakdiensten voor particulieren en bedrijven, wasserijen en ongediertebestrijding;x
Bouw- infrastructurele- en installatietechnische werkzaamheden (commercieel en particulier) en direct aanverwante toeleveringsbedrijven voor materialen en grondstoffen;x
Vervoer van (bedrijfs)afval en vuilnis, inclusief de landfill; 
Urgente reparatiewerkzaamheden aan de openbare infrastructuur;
Voertuigreparatie en verkoop van onderdelen;Bewateren van openbaar groen conform de instructies van de opdrachtgever;
 
Verzorging van dieren; 
Onderwijs en Onderwijsinspectie; 
Journalistieke media; 
Telecommunicatie, waaronder: radiocommunicatie, internet- en datadiensten; 
Verkoop en reparatie van computers, telefoons en aanverwante apparatuur; 
Boekhandels en winkels voor kantoorartikelen;x
Verkoop van bouwmaterialen;x
Posterijen; 
Continuïteit hulpverleningsdiensten:
a. Meldkamerprocessen;
b. Brandweerzorg;
c. Ambulancezorg;
d. Crisisbeheersing en rampenbestrijding;
 
Vitale overheidsprocessen, waaronder:
a. Betalingen uitkeringen en pensioenen;
b. Burgerzaken en basisadministratie;
c. Consulaire dienstverlening;
d. Toelating en uitzetting van personen;
e. In- en uitklaring van vracht;
f. Begrotings- en financieel beheer, belastingheffing, -inning en -controle;
g. Inspectiediensten;
h. Kinder- en jeugdbescherming;
i. Vlaggenstaat;
j. De diensten van het Kadaster en de hypotheekbewaarder.
 

Deel dit artikel