Nieuws Curaçao

Agenten maken misbruik van ziekteverzuimregeling 

WILLEMSTAD – Agenten van het Korps Politie Curaçao maken misbruik maken van de ziekteverzuimregeling. Dat meldt een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Agenten melden zich ziek op reguliere werkdagen om vervolgens overwerk te verrichten op hun rustdagen, wat de druk op het korps en de overheidsfinanciën aanzienlijk verhoogt.

Deze praktijk leidt niet alleen tot oneerlijke compensatie maar ook tot een ongelijke verdeling van de werkdruk onder collega’s.

Uit de gegevens van de Rekenkamer blijkt dat het ziekteverzuim het hoogst is bij de Algemene Politiedienst (APD) en de Bijzondere Politiedienst (BPD), met percentages die variëren van zeventien tot achttien procent. Deze cijfers liggen aanzienlijk hoger dan bij andere divisies binnen het korps, wat wijst op een groot capaciteitstekort door al dan niet terecht ziekteverzuim.

Oorzaken

Het KPC heeft erkend dat het nooit een diepgaand onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim heeft uitgevoerd. Toch wordt gesuggereerd dat de extreem hoge overwerkuren, gevoelens van onveiligheid tijdens het werk, en de stress die hiermee gepaard gaat, bijdragen aan het ziekteverzuim. 

Als reactie op deze bevindingen heeft het KPC een beleidsmaatregel ingevoerd waarbij personeel dat zich ziek meldt, gedurende de volgende dertig dagen geen overwerk mag verrichten. Desondanks blijkt uit de praktijk dat er niet streng wordt toegezien op naleving van deze regel, wat de effectiviteit ervan ondermijnt, aldus de Rekenkamer.

Deel dit artikel