Nieuws Curaçao

‘Airspace Bubble’ zou kansen bieden voor economie ABC-eilanden

'Airspace Bubble' zou kansen bieden voor economie ABC-eilanden
Divi Divi en EZ Air onderhouden vluchten tussen de ABC eilanden. Foto: Harald Linkels

Willemstad- In het nadenken over de mogelijkheden om vliegverkeer op een veilige manier weer op te starten, wordt internationaal gebrainstormd over het creëren van zogenaamde ‘airspace bubbles’.

Met ‘airspace bubble’ wordt gewezen naar een open luchtruim tussen twee landen, die de Covid-uitbraak (min of meer) onder controle hebben. Het opstarten van vluchten binnen een dergelijke ‘bubble’ houdt minder risico in dan het volledig opengooien van het luchtruim voor internationale reizigers.

Op dit moment werken Australië en Nieuw Zeeland concreet aan het tot stand brangen van een dergelijk gezamenlijk luchtruim.

Het idee van de airspace bubble biedt ook kansen voor de ABC eilanden. Zonder meteen de risico’s te lopen die de volledige opening van het luchtruim met zich meebrengen, zou reisverkeer tussen Aruba, Bonaire en Curaçao een bescheiden herstart van het toerisme en andere economische bedrijvigheid met zich mee kunnen brengen.

'Airspace Bubble' zou kansen bieden voor economie ABC-eilanden
EZ Air vliegt al regelmatig tussen Bonaire en St. Eustatius, meestal in opdracht van het Zorgverzekeringskantoor (ZVK). Foto: EZ Air.

Bonaire en St. Eustatius

Ook tussen Bonaire en St. Eustatius, dat inmiddels ook weer Covid-vrij is, zou een dergelijke ‘airspace bubble’ goed mogelijk zijn. Een luchtbrug tussen beide eilanden is extra relevant, omdat er relatief veel samenwerking is tusssen de beide eilanden, die als Openbaar Lichaam binnen het Nederlandse staatbestel, relatief veel contacten hebben.

Lees ook:

Deel dit artikel