Nieuws Curaçao

Algemene Rekenkamer Curaçao start onderzoek naar jaarrekeningen van APC

WILLEMSTAD – De Algemene Rekenkamer Curaçao ARC kondigt aan in augustus van dit jaar te starten met een onderzoek naar de jaarrekeningen van het pensioenfonds APC, over de periode van 2010 tot en met 2022. Dit heeft de ARC in een brief aan het parlement laten weten, waarbij ook vermeld is dat de startdatum in overleg met APC is vastgesteld.

Dit onderzoek is een wettelijke taak van de ARC, zoals vastgelegd in de wetgeving die APC reguleert. Het was oorspronkelijk de bedoeling om het onderzoek naar de jaarrekeningen van APC van 2010 tot 2017 al in 2019 te starten. Er is overleg gevoerd en correspondentie gepleegd ter voorbereiding op het onderzoek.

Maar door de COVID-pandemie moest de ARC haar planning aanpassen en kon het onderzoek niet eerder worden begonnen. Ook door een gebrek aan capaciteit heeft de ARC het onderzoek tot nu toe niet kunnen uitvoeren. Desalniettemin worden de jaarrekeningen van APC gecontroleerd door een geregistreerde accountant, conform de wettelijke vereisten.

Het onderzoek van de ARC richt zich op het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie en resultaten van APC gedurende de onderzochte periode. Ook wordt er gekeken naar de nauwkeurigheid van de basisinformatie van de deelnemers in relatie tot de premieberekening.

Op basis van dit onderzoek informeert de ARC het parlement over de bevindingen. Om een adequaat beeld te krijgen of alles correct is verlopen, bepaalt de ARC of de deelnemersregistratie van APC overeenkomt met het personeelsregister van de overheid. Ook worden de ontwikkeling van de resultaten en activa van APC geanalyseerd op basis van de cijfers uit de jaarrekeningen.

Tot slot meldt de ARC dat zij evalueert of APC voldoet aan relevante wettelijke voorschriften en aspecten van goed bestuur.

Deel dit artikel