Nieuws Curaçao

Alle afdelingen Burgerzaken in het Koninkrijk voor het eerst bijeen na Covid

WILLEMSTAD – De afdelingen Burgerzaken van Caribisch Nederland en de Caribische landen waren afgelopen maand op Curaçao bijeen om met elkaar te praten over ontwikkelingen rond burgerzaken, reisdocumenten en beleid. Dit was voor het eerst na de covid-periode. 

Het overleg vindt tweemaal per jaar plaats onder auspiciën van het Platform voor Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba, PIVA.

Bij het overleg zijn ook vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, Centric, de Rijksdienst voor Caribisch Nederland, de Kabinetten van Gouverneur en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens aanwezig.

Samen kijken de afdelingen burgerzaken naar de registratie en kwaliteit van persoonsgegevens en naar de samenwerking tussen de eilanden en Nederland. 

Uitdaging

Binnen het koninkrijk houdt elk eiland zelf de persoonsgegevens van hun inwoners bij. Dat doen de afdelingen burgerzaken. De grootste uitdaging is dat wetgeving binnen het Koninkrijk soms verschillend is, terwijl er op alle zes eilanden met hetzelfde PIVA-systeem gewerkt wordt. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, wordt dit vastgelegd. Als iemand gaat verhuizen naar een ander eiland, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee. Dit is dus een verschil met de akten van de burgerlijke stand, die worden bewaard op het eiland waar het desbetreffende feit heeft plaatsgevonden.

Elk eiland heeft een eigen PIVA dat in contact staat met de PIVA’s van de andere eilanden. Zo kan een persoon zich maar op één eiland binnen het Koninkrijk inschrijven. 

De persoonsgegevens in de PIVA zijn niet openbaar, wel ontvangen instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) informatie uit PIVA voor de uitvoering van hun taken.

PIVA-platform

Er zijn steeds meer verschillen tussen de gegevens die worden bijgehouden op de verschillende eilanden. Dit geldt voor de bevolkingsadministratie maar ook voor burgerlijke stand, de bron voor alle gegevens. 

Dit komt doordat de landen sinds 10-10-10 eigen wetten maken voor het bijhouden van de bevolkingsadministratie. Voor de openbare lichamen is er wel één wetgeving. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Er is dit keer veel aandacht besteed aan de gevolgen van het Burger Service Nummer. BSN, dat nu ook in Caribisch Nederland gebruikt gaat worden. 

Deel dit artikel