Nieuws Curaçao

Aqualectra biedt mogelijkheid tot legaliseren illegale aansluitingen zonder kosten en boetes

WILLEMSTAD – Aqualectra biedt huishoudens de mogelijkheid om hun illegale water en stroom aansluiting te legaliseren. Vanaf vandaag, 1 september geldt een vrijstellingsperiode van twee maanden. Gedurende deze periode krijgen huishoudens de mogelijkheid om hun aansluitingen te laten corrigeren, zonder kosten en zonder boetes.

De vrijstellingsperiode loopt tot en met 31 oktober dit jaar. Vanaf 1 november 2023 worden er strenge sancties en hoge boetes opgelegd bij ontdekking.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Aqualectra lijdt verlies aan inkomsten door illegale aansluitingen, die door de wel betalende klanten gedragen worden. Het verminderen van dit inkomstenverlies en de extra lasten die worden veroorzaakt door derden die het distributienetwerk illegaal beïnvloeden, is een prioriteit. 

Deze illegale activiteiten leiden niet alleen tot financiële verliezen, maar brengen ook de betrouwbaarheid van het netwerk van water en elektriciteit in gevaar.

Vrijstellingsperiode

In de eerste fase van dit project wordt de campagne ‘Meld je direct aan voor installatiecorrectie’ gelanceerd, met als doel degenen die op illegale wijze water en elektriciteit gebruiken de kans te geven hun situatie te corrigeren tijdens de vrijstellingsperiode, die loopt van 1 september tot 31 oktober.

Dit biedt de mogelijkheid om hun situatie legaal te maken vóór 1 november, wanneer de zware sancties en hoge boetes van kracht worden. 

De vrijstellingsperiode is niet van toepassing op openstaande rekeningen en schulden bij Aqualectra. Het afsluiten van elektriciteit of water tijdens deze periode vindt plaats als er geen regeling wordt getroffen voor openstaande rekeningen bij Aqualectra.

Boetes

Vanaf 1 november begint de volgende fase. Een controleteam van vertegenwoordigers van Aqualectra, politie en Openbaar Ministerie treedt dan streng op tegen onrechtmatigheden. 

Huishoudens die betrapt worden op onrechtmatigheden kunnen rekenen op aanzienlijke boetes, het dragen van kosten voor correctiewerkzaamheden aan de installatie en mogelijk aangiftes en publicatie in de media over de resultaten van de genomen maatregelen.

Deel dit artikel