Nieuws Curaçao

Archeologie van Curaçao centraal op internationaal niveau

Foto - Archaeology Curaçao

WILLEMSTAD – Stichting Nationaal Archeologisch Antropologisch Memoriebeheer (NAAM) is een meerjarige onderzoekssamenwerking aangegaan voor het internationaal project Curaçao Cultural Landscape Project waarin Curaçao en haar cultuurhistorisch erfgoed centraal staat. 

Na vier jaar voorbereiding is het project gestart. Deze maand zullen archeologiestudenten ervaring opdoen met veldwerk, terwijl ze begeleid worden door buitenlandse en lokale archeologen en deskundigen die gezamenlijk de vondsten zullen analyseren. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Curaçao Cultural Landscape Project

Curaçao dient als model voor huidige wetenschappelijke vraagstukken relevant voor de Caribische regio met betrekking tot veranderingen van het ecosysteem en de biodiversiteit, alsook klimaatverandering. 

Het project Curaçao Cultural Landscape richt zich op de vraag hoe de inwoners van Curaçao de natuurlijke omgeving en biodiversiteit hebben beïnvloed, alsook welke oplossingen in het verleden zijn bedacht voor de uitdagingen van het klimaat, waaronder extreme droogte, tsunami’s, stormen, etc. 

De resultaten zullen bijdragen aan oplossingen voor hedendaagse gevolgen. Deze kwesties zijn niet iets van de laatste tijd, zoals vaak wordt gedacht, maar begonnen met de vroegste bewoners op Curaçao (rond 3400 v. Chr.) en vinden nog altijd plaats. 

Samenwerkende organisaties

Deze gelijkwaardige samenwerking tussen Stichting NAAM en met de Simon Fraser University in Canada, een openbare universiteit die zich inzet voor onderzoek, de University of Queensland in Brisbane, Australië, Afdeling Paleoecologie van het Max Planck Instituut, een bekend onderzoeksinstituut binnen en buiten Duitsland en QLC inc. / InTerris Registries, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in gegevensverwerking voor archeologische projecten, is gefinancierd door de National Geographic Society, Social Science and Humanties Research Council of Canada en  Simon Fraser University.

In het kader van bewustwording en lokale betrokkenheid is er ook ruimte voor publieksparticipatie. Vrijwilligers zullen kennismaken met de archeologen, hun verschillende specialisaties en meehelpen met de werkzaamheden, zoals opgraven en vondsten verzamelen. 

Geïnteresseerden kunnen meehelpen in het veld op de zondagen 10, 17 en 24 juli van 8:00 tot 11:00 uur. Men kan zich ook aanmelden als vrijwilliger voor vondstverwerking (wassen, sorteren en inpakken). 

Op zaterdag 30 juli is er een open dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de resultaten. De archeologen zullen de laatste vondsten tentoonstellen en uitleg geven over het veldwerk en welke nieuwe informatie het onderzoek heeft opgeleverd. 

Deel dit artikel