Nieuws Curaçao

Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten gaan intensiever samenwerken bij aanpak Venezolaanse migratie

WILLEMSTAD – Tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg JVO, afgelopen maandag, hebben Nederland en de eilanden afspraken gemaakt om intensiever samen te werken op het gebied van terugkeer en repatriëring van Venezolaanse migranten. 

De afspraken zijn onderdeel van een effectief migratiebeleid en versterkt grenstoezicht in lijn met internationale verplichtingen. Als gevolg van de grote migrantenstroom uit Venezuela sinds 2014, is er met toenemende mate aandacht voor het vraagstuk van migranten in de landen onder andere op het terrein van de terugkeer van migranten.

Het doel is om een sterk samenwerkingsnetwerk op te richten dat een humaan, transparant en efficiënt terugkeerproces bevordert, met bijzondere aandacht voor duurzame re-integratie en vrijwillige terugkeer.

Twee keer per jaar vergaderen de ministers van Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden met elkaar over de gemeenschappelijke aanpak van onder andere georganiseerde criminaliteit, migratie en grensbewaking. 

Het volgende JVO vindt plaats in januari 2023 op Aruba.

Deel dit artikel