Nieuws Curaçao

Aruba en Curaçao hebben interesse in methodiek sociaal minimum 

WILLEMSTAD – Curaçao en Aruba zeggen interesse te hebben in een vergelijkbare regeling om een sociaal minimum vast te stellen. Tijdens een ontmoeting met demissionair minister Carola Schouten van Armoedebeleid bespraken de ministers van de twee eilanden dit onderwerp. 

Minister Schouten lichtte toe hoe in Nederland onderzoek is gedaan naar passende bedragen voor de mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius tijdens haar bezoek aan Curaçao op 27 oktober.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Op Curaçao leeft maar liefst 60 procent van de bevolking rond het minimumloon, volgens minister Larmonie-Cicilia van Sociale Ontwikkeling en Werkgelegenheid. Dit jaar werd het minimumloon verhoogd van 9,62 naar 10,70 gulden per uur en de onderstandsuitkering steeg naar 422,24 gulden per maand. 

Deze verhogingen zijn echter nog steeds niet voldoende om de eindjes aan elkaar te knopen, geeft de minister toe.

Met een bevolking van 150.000 inwoners leven ongeveer 45.000 Curaçaoënaars onder de armoedegrens. Dit zijn de officiële cijfers, maar de realiteit kan nog ernstiger zijn. Er loopt momenteel onderzoek naar de daadwerkelijke omvang van armoede op het eiland.

Een sociaal minimum garandeert dat mensen, ook zonder werk, rond kunnen komen en zorgt ervoor dat de overheid verplicht wordt om het minimumloon en de uitkeringen aan te passen wanneer het leven duurder wordt. Deze aanpassing gebeurt dan automatisch.

Sale juli 2024Sale juli 2024

De angst in Den Haag dat hogere uitkeringen en lonen de inflatie in Caribisch Nederland verder zullen aanwakkeren en de prikkel om te werken zullen verminderen, heeft er niet toe geleid dat de geplande verhogingen niet doorgaan. Integendeel, de bedragen zullen realistisch worden aangepast.

Om te voorkomen dat deze verhogingen tot nog hogere kosten voor bedrijven leiden, is besloten dat bedrijven gecompenseerd zullen worden. Dit besluit is genomen door de Tweede Kamer en minister Schouten.

Autonoom

Als autonome landen binnen het Koninkrijk bepalen Aruba en Curaçao zelf hun armoedebeleid en de hoogte van hun uitkeringen en minimumloon. Nederland is bereid om verder advies te verstrekken, maar de keuzes zijn aan de landen zelf, benadrukt demissionair minister Schouten.

Rocco Tjon van Aruba en Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Curaçao hebben aangegeven concrete stappen te willen zetten in de strijd tegen armoede. Zo zal Aruba in samenwerking met Nibud en de onderzoekscommissie sociaal minimum onderzoek doen naar het armoedeprobleem op het eiland. 

Curaçao heeft al een akkoord bereikt met Nibud voor onderzoek en aanbevelingen om de armoede aan te pakken. Het delen van kennis en methodologieën staat centraal in de aanpak van beide eilanden.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel