Nieuws Curaçao

Aruba’s hoge werkloosheid gebaseerd op fictieve gegevens

Oranjestad – Aruba heeft geen 77% werkloosheid, zoals door regeringspartij MEP werd meegedeeld op het Interparlementair Overleg Koninkrijkzaken. Die beriep zich op een rapport van de dienst Arbeid & Onderzoek, DAO.

Maar bij de perspresentatie van dat rapport bleek het om een schatting als alle banen verloren gaan die geraakt worden door de coronacrisis. Een fictief getal.

DAO maakt binnenkort een nieuwe schatting van het werkloosheidscijfer op Aruba, maar dan aan de hand van de gegevens van de geregistreerde ontslaggegevens.


Lees ook:


Deel dit artikel