Nieuws Curaçao

Banken in ons land stabiel ondanks wereldwijde risico’s

WILLEMSTAD – Goed nieuws voor iedereen die een bankrekening heeft. Uit een recent rapport van de Centrale Bank blijkt dat de banken in Curaçao stabiel zijn gebleven, ondanks de risico’s die er wereldwijd zijn. Dit betekent dat consumenten en bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid van hun geld bij de bank.

De Centrale Bank houdt de stabiliteit van de banksector nauwlettend in de gaten. Ze hebben zelfs een speciale index ontwikkeld, de bankstabiliteitsindex, om de prestaties van de banken te volgen. De index is een onderdeel van de vroegtijdige waarschuwingsinstrumenten van de Centrale Bank. Deze instrumenten geven tijdig signalen af over de toename van risico’s in de financiële sector van de monetaire unie.

Veerkracht

De laagste BSI-stand in de afgelopen zes jaar werd in 2017 gemeten. Die stand was te wijten aan de negatieve effecten van de orkanen Irma en Maria in Sint-Maarten. Ook tijdens de coronapandemie nam de index af, door de lage opbrengsten en winstgevendheid, en de kwaliteit van de activa.

De term kwaliteit van activa verwijst naar de waarde en betrouwbaarheid van de bezittingen die een bank heeft. Het gaat om de vraag of de activa van de bank, zoals leningen en investeringen, van goede kwaliteit zijn en waardevol blijven. Een hoge kwaliteit van activa betekent dat de bezittingen weinig risico met zich meebrengen en waarschijnlijk in de toekomst rendabel zullen zijn.

De BSI kijkt daarbij naar verschillende zaken, zoals hoeveel geld de bank heeft, hoe winstgevend ze zijn en hoeveel goede bezittingen ze hebben. Uit de index blijkt dat de banken op Curaçao veerkracht hebben getoond in het afgelopen jaar, ondanks de moeilijke omstandigheden.

De Centrale Bank vindt het belangrijk dat de banken in ons land goed blijven presteren. Daarom geven ze de banken ook advies en informatie over hoe ze het nog beter kunnen doen. 

Buitenland

Het is ook goed om te weten dat de Centrale Bank de buitenlandse contacten van de lokale banken goed in de gaten houdt. Onlangs ontstond er wereldwijd onrust door het omvallen van enkele banken in de Verenigde Staten en Europa. 

In het kader van financiële stabiliteit in de monetaire unie heeft de CBCS banken, pensioenfondsen en verzekeraars gegevens gevraagd over hun directe en indirecte link aan enkele buitenlandse banken. Dit is belangrijk om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen.

Stabiel

In vergelijking met het Financial Stability Report van 2022 zijn de vooruitzichten voor de lokale banken verbeterd van licht negatief naar stabiel. Deze opwaardering komt voornamelijk door de versterkte kapitaalpositie van de banken en een stijging van hun winstgevendheid tot het niveau van vóór de pandemie. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Een versterkte kapitaalpositie betekent dat de bank een solide financiële basis heeft en voldoende eigen vermogen bezit om eventuele verliezen op te vangen. Dit maakt de bank beter bestand tegen financiële tegenslagen, zoals slechte leningen of economische neergang.

De kredietverlening nam in 2022 met 210,5 miljoen gulden toe ten opzichte van het voorgaande jaar. Een vertraging van de economische activiteit en de aanhoudende inflatie kunnen de prestaties van de lokale banken negatief beïnvloeden. 

Andere risico’s zijn aanhoudende zorgen over de kwaliteit van de activa, hoge operationele kosten, cybercriminaliteit en de-risking door buitenlandse banken.

Deel dit artikel