Nieuws Curaçao

Bea Moedt onthult haar fotoboek ‘Curaçao, My lasting love affair’

WILLEMSTAD – fotografe Bea Moedt heeft haar fotoboek ‘Curaçao, My lasting love affair’gisteren onthuld. Moedt zegt dat het boek een uiting is van haar dankbaarheid en diepe liefde voor Curaçao.

Het bedrag dat ingezameld wordt met de verkoop van haar fotoboek wordt aangeboden aan Hospice Arco Cavent, waar ongeneeslijk zieke personen die gedurende hun laatste levensfase niet meer thuis kunnen of willen wonen, goede zorg en aandacht krijgen in een huiselijke sfeer.

Bea zelf is ongeneeslijk ziek, heeft kanker en verblijft ook in Hospice Arco Cavent. Haar streven is om geld in te zamelen zodat meer ongeneeslijk zieke mensen toegang kunnen krijgen tot deze speciale vorm van zorg.

De boekonthulling werd bij Landhuis Bloemhof gevierd in het bijzijn van haar dierbaren, vrienden, vrijwilligers van Hospice Arco Cavent en sponsoren die met hun steun de productie en realisatie van het boek mogelijk gemaakt hebben.

Bea Moedt lijdt al jaren aan een longziekte en de afgelopen jaren lijdt ze ook aan longkanker. Sinds april woont Bea in Hospice Arco Cavent. Aldaar realiseerde ze zich dat de hospice meer fondsen nodig heeft, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de goede zorg die aangeboden wordt bij de hospice.

Daarom begon ze eerst onder anderen via haar Facebookpagina met een crowd-funding initiatief om fondsen te werven voor de hospice en daarna besloot ze met haar meest indrukwekkende fotowerk een boek te produceren, waarin haar unieke belevingen afgebeeld staan vanuit het optiek van de lokaal en internationaal bekroonde fotografe.

Bea wilde in haar boek een verrassende samensmelting van beelden creëren waarbij de foto’s een eigen verhaal vertellen. Het fotoboek heeft een ongewone indeling. Aan de hand van kleurencombinaties, beeld dat bewegend oogt, typisch Curaçaose culturele aspecten, expressies van emoties, ongebruikelijke- of taboe onderwerpen en verrassende combinaties, heeft Bea de persoon die het boek doorneemt willen triggeren.

Maar wat Bea vooral voor ogen had, is de lezer eraan herinneren om met een gevoel van dankbaarheid stil te staan en daadwerkelijk te genieten van al het prachtige om ons heen. Zij wil anderen inspireren, zij het via haar boek of andere platformen, dat ieder van ons met volle teugen moet genieten van het leven.

Zoals ze zelf aangeeft in het boek, Life is what happens while you’re busy making other plans: terwijl je allemaal plannen maakt en je je leven denkt in te richten zoals je dat wilt, brengt het leven altijd onverwachte verassingen. En dat is nou precies wat Bea in haar boek wilde verwerken; in elke pagina schuilt een verrassend effect.

In totaal zijn 1500 boeken geproduceerd die in de verkoop zijn. De opbrengst van de verkochte boeken gaat naar Hospice Arco Cavent. Bea’s Boek ‘Curaçao, My lasting love affair’ wordt verkocht bij verschillende boekhandels (Landhuis Bloemhof, Bruna, Mensing’s Caminada, Lot1038) en kan ook online besteld worden via www.beamoedt.com. Het boek wordt ook in Nederland en andere landen gedistribuëerd bij online aankoop.

Deel dit artikel