Nieuws Curaçao

Beantwoording oude motie van Raak over Statuut voorlopig nog niet klaar

Ronald van Raak – Foto Tweede Kamer

DEN HAAG – Het gaat nog wel even duren voordat er duidelijkheid komt in de verdeling van verantwoordelijkheden van vier landen in het Koninkrijk, zoals die in het Statuut zijn beschreven.

Ronald van Raak van de Socialistische partij had in 2019 in een motie geconstateerd dat besluiten van de Rijksministerraad vaak tot geschillen leiden met de eilanden. De geschillen zouden vaak gestoeld zijn op verschillende interpretaties van het Statuut. Om die reden verzocht hij toenmalig staatssecretaris Raymond Knops om de verantwoordelijkheden van de landen, zoals belegd in het Statuut, opnieuw te bekijken en eventueel verder in te vullen.

Naar nu blijkt heeft Knops pas op 18 november, vlak voor zijn vertrek een eerste ambtelijk overleg georganiseerd. Daaruit kwam naar voren dat er eerst een analyse van de motie nodig alvorens in te zoomen op concrete thema’s. Afgesproken is om te werken aan een gezamenlijk visiedocument, dat de basis zal vormen voor een uit te voeren onderzoek. Van Huffelen informeert daarna de Tweede Kamer wanneer er meer bekend is over de richting van dit onderzoek.


Deel dit artikel