Nieuws Curaçao

Beatrix praat met jonge natuurbeschermers

Beatrix praat met jonge natuurbeschermers

Een groep betrokken tieners en jongvolwassenen heeft de gelegenheid gehad om te discussiëren over natuureducatie en de betrokkenheid van jongeren bij natuurbehoud. Dat gebeurde tijdens het Jeugd- en Natuureducatie Symposium, georganiseerd door de Dutch Caribbean Nature Alliance, als onderdeel van hun jaarlijkse conventie.

Een van de prioriteiten voor DCNA en haar lid-organisaties is om de jeugd te betrekken bij hun werk voor het behoud van de natuur in de Nederlandse Cariben. Na een succesvolle Junior Rangers-uitwisseling tijdens de DCNA-conventie van 2019, waren de verwachtingen voor het symposium van dit jaar hooggespannen.

DCNA-voorzitster, mevrouw Hellen van der Wal is er vast van overtuigd dat de jongere generatie vandaag de dag de toekomst heeft. “Zij hebben een stem, en wij zouden meer naar hen moeten luisteren”, aldus Van der Wal.

Het jeugdsymposium dat onlangs plaatsvond tijdens de DCNA-conventie richtte zich op natuureducatie en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. In totaal kregen zeventien deelnemers tussen de vijftien en drieëntwintig jaar de kans om een strategie uit te stippelen en te bespreken hoe zij natuurbehoud op hun eiland ontwikkeld zouden willen zien, hoe zij graag zouden zien dat hun regering zich meer inzet voor natuurbehoud, en hoe zij hun leven en bestaansmiddelen beïnvloed zien door klimaatverandering.

Grondige voorbereiding

Alvorens de onderwerpen te bespreken en de conclusies voor te bereiden, hebben de deelnemers een voorbereidingsfase doorlopen die drie maanden heeft geduurd. Ze leerden meer over het milieu in het algemeen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en ontwikkelden.

Ook hebben ze de kans gekregen om hun debatvaardigheden verder te ontwikkelen. De specifieke onderwerpen die zij voorbereidden om te bespreken waren het milieu in het algemeen, leven onder water, klimaatverandering en natuureducatie.

Beatrix

De deelnemers zijn verwelkomd door Sietske van der Wal, vertegenwoordiger van Aruba National Parks Foundation. Vervolgens heeft Dahlia Hassell-Knijff een keynote speech gehouden. Zij is een projectmedewerker bij DCNA, die haar loopbaan in natuurbehoud begon als ‘youth ranger’ op Saba vanaf haar zevende. Na het debat, onder leiding van Elton Villareal, kregen zij de kans om hun conclusies te presenteren aan prinses Beatrix. Zij is beschermvrouwe van DCNA.

Het publiek toonde veel belangstelling voor de verschillende perspectieven die door de deelnemers naar voren werden gebracht. De groep kwam met drie voorstellen: een bewustwordingscampagne, een initiatief om het eiland wekelijks schoon te maken (“Clean-up Sunday”), en een jongerenraad voor milieuzaken.

“De jeugd is over het algemeen erg leergierig en na de discussies van vandaag zijn we bijzonder gedreven om volgend jaar een inspirerend en educatief programma voor hen voor te bereiden”, aldus Achsah Mitchell van St. Eustatius National Parks. De eerstvolgende officiële ontmoeting met jongeren vindt plaats in maart 2022 op St. Eustatius.


Deel dit artikel