Nieuws Curaçao

Begrotingsoverschot Curaçao slinkt in een jaar tijd van 142 naar 22 miljoen gulden

WILLEMSTAD – Het aanzienlijke begrotingsoverschot van Curaçao, dat tot het vierde kwartaal van 2022 stond op 142 miljoen gulden, is teruggelopen tot ongeveer 22 miljoen. Dat meldt het College financieel toezicht in haar halfjaarlijkse reportage aan de ministerraad in Den Haag.

De oorzaak van deze terugval is volgens het Cft de nagekomen rekeningen door toegenomen uitgaven op de ministeries op de posten, goederen en diensten, en hogere subsidieverleningen.

Als reactie hierop adviseert het College financieel toezicht Curaçao om toezicht vooraf in te stellen op ministeries, gecombineerd met een sanctiebeleid voor budgetoverschrijdingen.

Dit verlies aan financiële ruimte wijst op een groter probleem binnen het financieel beheer van Curaçao. De begroting voor 2023, die in balans leek te zijn, moet vanwege deze nieuwe cijfers herzien worden. Het Cft heeft de noodzaak voor een meer nauwkeurige en actuele begrotingsaanpak benadrukt, vooral met het oog op de belastingramingen en mogelijke begrotingsrisico’s. 

De aanbevelingen voor een strenger begrotingstoezicht en sanctiebeleid zijn erop gericht om de budgetdiscipline te verhogen en te voorkomen dat dergelijke onvoorziene uitgaven de begroting in de toekomst weer ontregelen.

Het Cft heeft daarnaast opgemerkt dat ondanks de positieve stappen die Curaçao heeft gezet in de belastinginning, er zorgen blijven bestaan over de demografische ontwikkelingen zoals een krimpende en vergrijzende bevolking, die de toekomstige belastinginkomsten kunnen beïnvloeden. De organisatie benadrukt het belang van het doorvoeren van structurele aanpassingen om de overheidsfinanciën veerkrachtiger te maken tegen dergelijke demografische tendensen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel