Nieuws Curaçao

Belanghebbenden Centrale Bank in onderzoek positief en zorgen over CBCS 

WILLEMSTAD – Partijen die veel met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten te maken hebben, zijn bezorgd om de probleemdossiers Ennia & Giro en de responstijd van Centrale Bank vergeleken met 2020.

Dat blijkt uit het onderzoek dat de Bank onder haar eigen belanghebbenden heeft laten uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau RE-Quest van Renske Pin. Zij deed een onlineonderzoek in november vorig jaar, waaraan  171 belanghebbenden deelnamen. 

Het onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de percepties en ervaringen van verschillende belanghebbenden en richtte zich op het ervaren contact met de Centrale Bank, het imago, de gepercipieerde prestaties, de evaluatie van de kerntaken van de Bank en de suggesties van de belanghebbenden voor focus en verbeteringen.

Respondenten zijn positiver over de Centrale Bank dan in 2020. De hoge score in ‘vertrouwen’ komt door de merkbare investering van de Bank in het verbeteren van haar dienstverlening en communicatie en net als in 2020 de aanwezige kennis en de professionals die er werken. 

Toch is er ruimte voor verbetering. op het gebied van supervisie en communicatie met de gemeenschap over onder andere de rol van de Centrale Bank, de introductie van de nieuwe valuta, de Caribische gulden en de ontwikkelingen betreffende digitale valuta.

De resultaten bieden de Centrale Bank naar eigen zeggen aanknopingspunten om haar dienstverlening en communicatie met verschillende belanghebbenden verder te verbeteren. 

“Het is goed terug te zien dat onze stakeholders de extra investeringen in het verbeteren van het contact herkennen en waarderen. Deze trend willen we voortzetten en verder uitbreiden naar het algemeen publiek: laten zien wat de rol, taak en het belang van de Centrale Bank is,” zo licht Richard Doornbosch, president van de Bank toe.

Deel dit artikel