Nieuws Curaçao

Belanghebbenden kritisch maar optimistisch over de CBCS

Richard Doornbosch, voorzitter van de CBCS

Partijen die nauw betrokken zijn bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn kritisch maar optimistisch over de Centrale Bank. Dit komt tot uiting in het onderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau RE-Quest namens de CBCS onder zijn stakeholders heeft uitgevoerd.

“Op de hoogte zijn van de verwachtingen en ervaring van onze professionele relaties is van groot belang voor de CBCS om haar taken naar behoren uit te voeren”, aldus de voorzitter van de Raad van Toezicht van de CBCS, Etienne Ys. Het rapport met de onderzoeksresultaten is op 25 maart aangeboden aan de Raad van Commissarissen.

Presteren

Het onderzoek moedigt de Centrale Bank aan om haar geperceptioneerde rol als afstandelijke begeleider te veranderen naar een van sparringpartner. Het imago van de CBCS behoeft meer transparantie door meer en beter te communiceren over
acties die CBCS intern en extern onderneemt.

Verschillende afdelingen moeten aan de bak om beter te presteren, aldus het onderzoek. Nadruk ligt dan op verbetering van de waargenomen prestaties en kerntaken op de afdelingen Resolutie, Betalingen, Supervisie en bedrijfscommunicatie.

De Centrale Bank moet ook meer aandacht hebben voor Sint Maarten en meer balans zoeken tussen Curaçao en Sint Maarten.

Onderzoek

243 respondenten dede mee aan het onderzoek, verdeeld over 170 belanghebbenden die onder toezicht staan van de Centrale Bank en 73 belanghebbenden die dat niet staan. Gedacht moet worden aan Trustkantoren, verzekeraars, banken en kredietverschaffers, maar ook gouvernementele organisaties en media.

Het onderzoek was bedoeld om een ​​beter begrip te krijgen van de percepties en ervaringen van verschillende groepen belanghebbenden en was gericht op het waargenomen contact met de CBCS, het imago van de CBCS, de waargenomen prestaties, hoe belanghebbenden zijn kernfuncties beoordelen, evenals suggesties van belanghebbenden voor focus en verbeteringen.

Toezicht

Over het algemeen scoort de CBCS voldoende op de gemeten aspecten. Stakeholders onder toezicht zijn iets positiever dan gemiddeld, terwijl degenen die niet onder toezicht staan ​​iets minder positief zijn dan gemiddeld.
De studie identificeert vier belangrijke gebieden waarop de Centrale Bank kan verbeteren.

1) het oplossen van de huidige situatie met de twee financiële instellingen, Giro en Ennia, die onder de noodregeling vallen,

2) het herstellen van het vertrouwen van de gemeenschap in de integriteit van de CBCS,

3) het verbeteren van responstijd en communicatie, en

4) focus op innovatie en verbeteringen van betalingssystemen.uit: Stakeholder Survey CBCS 2020 / RESEARCH REPORT

De resultaten bieden de CBCS aanknopingspunten om haar dienstverlening aan en communicatie met verschillende stakeholdergroepen te verbeteren. “Uit het onderzoek blijkt dat stakeholders de rol van de Bank vaak zien als die van een toezichthouder op afstand. Dat willen CBCS veranderen.

“Ons toezicht wordt ingrijpender en we streven naar open en directe communicatie met al onze stakeholders”, legt Richard Doornbosch, voorzitter van de CBCS, uit. “De CBCS zal ook meer communiceren over de acties die wij ondernemen, zowel intern als extern.

Communiceren

De Centrale Bank zit middenin het doorvoeren van veel interne veranderingen. Dit onderzoek bevestigt volgens Doornbosch dat met deze veranderingen de Bank op de goede weg is en dat zij meer kunnen doen om over dergelijke zaken te communiceren.

De CBCS zal de enquête om de twee jaar herhalen om trends te identificeren en te bepalen of de inspanningen om haar service en communicatie te verbeteren inderdaad leiden tot een betere perceptie en ervaring van belanghebbenden.

Download hier het onderzoekrapport


Deel dit artikel