Nieuws Curaçao

Belasting- en premieopbrengsten 2023 volgens begroting

WILLEMSTAD – Uit cijfers van de belastingdienst over april blijkt dat de opbrengsten uit belastingen en sociale verzekeringen hoger zijn dan verwacht. Over de eerste vier maanden van het jaar zijn de opbrengsten in lijn met de begroting. 

Maar de winstbelasting en onroerendzaakbelasting blijven achter op de verwachtingen, terwijl de omzetbelasting en loonbelasting stijgen. Bij de premies sociale verzekeringen is er ook een stijging te zien, zegt het ministerie van Financiën.

De opbrengsten van de winstbelasting zijn afhankelijk van de winst die bedrijven rapporteren en betalen. De belastingdienst heeft hier beperkte invloed op. Wat betreft de onroerendzaakbelasting zijn er nog geen aanslagen opgelegd voor 2023.

Dit komt omdat de administratie eerst moet worden afgestemd met het Kadaster. Daarmee voorkomt de belastingdienst onterechte aanslagen en bezwaarschriften. De verwachting is dat de achterstand in Ozb-opbrengsten de komende maanden wordt ingelopen.

De belastingdienst roept werkgevers op om zo snel mogelijk hun verzamelloonstaat in te dienen. Dit is nodig voor de uitbetaling van restituties aan werknemers. Het niet indienen van de verzamelloonstaat kan vertraging veroorzaken.

Naast belastingen en premies int de belastingdienst ook erfpacht en huur voor domeingronden. Er is een achterstand ontstaan in de opbrengsten hiervan, maar de belastingdienst werkt samen met domeinbeheer om administratieve achterstanden te verminderen en de opbrengsten te verhogen.

Het is belangrijk dat de belasting- en premieopbrengsten volgens begroting verlopen om de financiële situatie op Curaçao stabiel te houden.

Deel dit artikel