Nieuws Curaçao

Belasting- en premieopbrengsten Curaçao in augustus hoger dan begroot

WILLEMSTAD – De belastingopbrengsten in Curaçao voor de maand augustus waren hoger dan begroot, zo blijkt uit de maandelijkse rapportage van de belastingdienst. 

De totale belastingopbrengsten bedroegen bijna honderd miljoen gulden, ruim vijf miljoen gulden meer dan begroot. Vooral de Onroerende Zaak Belasting, OZB en de omzetbelasting leverden meer op dan verwacht. 

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit winstbelasting en loonbelasting iets lager uitgevallen. De sociale premies brachten ook meer op dan gepland, met een totaal van bijna zeventig miljoen gulden, ruim zeven miljoen gulden meer dan begroot.

De verbetering in de belasting- en premieopbrengsten wordt toegeschreven aan de wijziging in het invorderingsbeleid van de belastingdienst aan het begin van dit jaar. Sinds de aanpassing is een duidelijke verbetering van de resultaten zichtbaar. Tot en met augustus is er bijna 81 miljoen gulden meer ontvangen dan begroot, een overschot dat volledig na de beleidswijziging is ontstaan.

In juli waren de opbrengsten iets lager dan verwacht, voornamelijk vanwege uitgekeerde restituties voor inkomstenbelasting en sociale premies. Maar de trend van begrotingsoverschotten heeft zich in augustus hersteld. 

De douane meldt zelfs de hoogste omzetbelasting-opbrengsten bij invoer van dit jaar, ruim dertien miljoen gulden. De campagne ‘Bo faktura…Pidié!…Duné!’ van SBAB droeg volgens de belastingdienst eveneens bij aan de hogere omzetbelasting-opbrengsten.

De opbrengsten uit erfpacht waren voor de tweede maand op rij hoger dan begroot, met een totaal van twee miljoen gulden tegen een begroot bedrag van 1,9 miljoen gulden. Deze stijging is het resultaat van inspanningen van domeinbeheer om achterstallige facturatie weg te werken en in samenwerking met de belastingdienst de openstaande bedragen aan erfpacht in te vorderen.

Deel dit artikel