Nieuws Curaçao

Belasting- en premieopbrengsten Curaçao ruim dertig miljoen hoger dan begroot 

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao heeft de opbrengsten van mei gepubliceerd, waaruit blijkt dat deze aanzienlijk hoger liggen dan oorspronkelijk begroot. De totale belasting- en premieopbrengsten vertonen een overschot van bijna 31 miljoen gulden in vergelijking met de begroting van 2023.

De belastingopbrengsten overtroffen de verwachtingen met ruim twaalf miljoen, terwijl de inkomsten uit sociale premies ruim veertien miljoen gulden hoger uitvielen dan begroot. 

Hierdoor is de eerder geconstateerde achterstand van bijna vijf miljoen in belastingopbrengsten omgeslagen naar een overschot van ruim zeven miljoen gulden, zegt het ministerie van Financiën. Daarnaast zijn de premieopbrengsten tot en met mei ruim 23 miljoen gulden hoger dan gepland.

Het grootste deel van de inkomsten komt nog altijd uit de omzetbelasting. Tot en met mei is een opbrengst van 241 miljoen gulden gegenereerd, een stijging van ruim vijf procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Van dit bedrag werd 59 miljoen gulden geïnd door de douane bij invoer, een stijging van bijna zes procent ten opzichte van vorig jaar.

Toename

Bovendien is volgens het ministerie een toename van iets meer dan twee procent zichtbaar in de loonbelasting in vergelijking met vorig jaar. In tegenstelling tot deze stijgingen, blijven de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting achter bij die van vorig jaar. Maar de Belastingdienst is onlangs begonnen met het opleggen van de aanslagen OZB 2023, waardoor een stijging van de OZB-opbrengsten vanaf juni wordt verwacht.

Deel dit artikel