Nieuws Curaçao

Belastingdienst begint in september met inhaalslag inkomstenbelasting

WILLEMSTAD – De belastingdienst gaat in september een grote inhaalslag maken met het opleggen en verwerken van achterstanden bij de Inkomstenbelasting. Er is een achterstand in het opleggen van de aanslagen over 2019 en 2020. Dat meldt het ministerie van Financiën.

De voorraad aangiften was in juli gezamenlijk zo’n 18.000 en voor het belastingjaar 2021 zijn inmiddels ook al bijna 15.000 aangiften ingediend. Voor 1 december moet het overgrote deel van de huidige voorraad aangiften zijn weggewerkt. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

De inhaalslag wordt gedaan met behulp van de inzet van data-analyse en zogenaamde scripting software. Dat is software waarmee handelingen die normaal gesproken handmatig worden uitgevoerd snel en in grote aantallen volledig geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. 

Bezwaarschriften

Het gevolg van het in grote aantallen opleggen van (achterstallige) aanslagen en vooral in combinatie met een striktere invorderingsaanpak is echter ook dat er een sterke stijging van de ingediende bezwaarschriften heeft plaatsgevonden, aldus het ministerie van Financiën.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de voorraad bezwaarschriften over de afgelopen maanden zichtbaar

[ grafiek ] 

SBAB ondersteunt de Belastingdienst sinds enige tijd met de afhandeling van bezwaarschriften en sinds eind juni vindt een versnelde afhandeling plaats van bezwaarschriften met een relatief klein financieel belang. 

Door de hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften blijft de reductie van de totale voorraad beperkt tot 5.207 wat toch een reductie van ruim twaalf procent is ten opzichte van eind juni. 

Door de belastingdienst wordt momenteel sterk ingezet op het voorkomen van nieuwe bezwaarschriften. Zo wordt het Crib-bestand in september flink opgeschoond door inactieve ondernemers te verwijderen en daarmee het opleggen van nieuwe (veelal taxatieve) aanslagen te beperken. 

Tevens is de belastingdienst in overleg met het Kadaster voor een update van de OZB-administratie. Door de OZB-administratie van de Belastingdienst af te stemmen op de registraties van het kadaster kan worden voorkomen dat aanslagen ten onrechte aan de oude eigenaar van een onroerende zaak worden opgelegd. 

Aan het overleg met het Kadaster nemen ook vertegenwoordigers van Domeinbeheer deel, omdat zij met eenzelfde problematiek kampen bij de administratie van erfpacht. Zo kan tot een gezamenlijke oplossing voor beide diensten worden gekomen. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel