Nieuws Curaçao

Belastingdienst betaalt bijna 18 miljoen gulden terug aan belastingplichtigen

WILLEMSTAD – De Belastingdienst heeft in een maand tijd 15.000 aanslagen verwerkt en in totaal 17,6 miljoen gulden teruggestort op de rekeningen van belastingplichtigen. Dat meldt het ministerie van Financiën.

Bijna twee miljoen wacht op teruggave, maar daarvoor ontbreken gegevens van de belastingplichtige, zoals de bankrekening.

Dat gedeelte dat wel uitbetaald kon worden bestaat uit restitutiebetalingen over de inkomstenbelasting, arbeidsongeschiktheidsverzekering, algemene verzekering bijzondere ziektekosten en de basisverzekering ziektekosten.

De terugbetalingen zijn verrekend met eventuele openstaande schulden uit afvalstoffenbelasting, onroerendezaakbelasting en resterende middelen. Die bedroegen samen ruim 15 miljoen gulden.

In dezelfde periode zijn er ruim 12.000 aanslagen ter waarde van iets meer dan 27 miljoen gulden opgelegd waarbij de belastingplichtige moest bijbetalen.

Deel dit artikel