Nieuws Curaçao

Belastingdienst Curaçao gaat vanaf volgende week teveel betaalde Inkomstenbelasting van 2022 terugstorten

WILLEMSTAD – De Belastingdienst maakt bekend dat vanaf donderdag 27 juli de eerste restituties inkomstenbelasting 2022 worden uitgekeerd aan belastingplichtigen. Wie nog openstaande belastingschulden heeft, krijgt een verrekening van het restitutiebedrag. 

Belastingplichtigen ontvangen hiervoor een ‘verrekeningsbrief’ waarin wordt aangegeven met welke aanslagen de restitutie is verrekend. Het tijdstip waarop een aangifte wordt verwerkt, is overigens niet alleen afhankelijk van het moment waarop die is ingediend. Voorheen werd aangifte behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Automatisch

Tegenwoordig kan, als de aangifte automatisch kan worden gecontroleerd, de restitutie al binnen één maand na indiening van de aangifte worden uitbetaald. 

Maar als de aangifte onjuist is ingevuld of handmatige controle vereist, dan kan het enkele maanden duren voordat er restitutie volgt. Wekelijks worden ongeveer zeshonderd aangiften handmatig behandeld, naast de geautomatiseerde afhandeling. Dit geldt ook voor de aangiften van voorgaande jaren, 2018 tot 2021. Het uitbetalen van restituties is een doorlopend proces, zegt de Belastingdienst.

Bezwaar

Naast de controle van de aangiften inkomstenbelasting worden wekelijks ook ongeveer tweehonderd bezwaarschriften inkomstenbelasting behandeld.

Om een steeds groter deel van de aangiften inkomstenbelasting geautomatiseerd en snel te kunnen afhandelen, worden er diverse verbeteracties geïmplementeerd in de komende periode.

Belastingplichtigen wordt geadviseerd om regelmatig hun bankrekening en digitale berichten in de gaten te houden, aangezien de restitutiebedragen vanaf 27 juli worden uitbetaald. 

Deel dit artikel