Nieuws Curaçao

Belastingdienst Curaçao neemt online aangiftebiljet onder de loop

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao wil haar serviceverlening verbeteren, onder andere door het gebruiksvriendelijker maken van de online aangifteformulieren. 

De huidige formulieren zijn voor bepaalde groepen nog te complex waardoor er regelmatig dezelfde invoerfouten worden gemaakt, wat onnodige vertragingen met zich meebrengt. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Prioriteit wordt gegeven aan het automatisch overnemen van een aantal winstbelastingaangiftegegevens van 2020 in de aangiftes van 2021. Dit is een relatief eenvoudige aanpassing en bespaart belastingplichtigen veel werk bij het overnemen van deze gegevens. 

Deze aanpassing verkeert momenteel in de testfase. Nu de Inkomstenbelastingaanslagen van 2021 grotendeels zijn opgelegd worden deze aanslagen ook onder de loep genomen.  

Er wordt geïnventariseerd welke quick wins kunnen worden ingebouwd in het aangiftebiljet Inkomsten belasting om problemen met de verwerking van aangiften met onjuiste en/of onvolledige data te voorkomen. Dit vooruitlopend op een integrale analyse van het aangiftebiljet.

Deel dit artikel