Nieuws Curaçao

Belastingdienst Curaçao pakt overdrachtsbelasting aan na kritiek Rekenkamer

WILLEMSTAD – Het ministerie van Financiën gaat het toezicht aanpakken op de overdrachtsbelasting. De Algemene Rekenkamer had forse kritiek in een onderzoek naar de afdracht van ingehouden overdrachtsbelasting door notarissen aan de Ontvanger.

Door het slechte toezicht liep en loopt de overheid belastinginkomsten mis. Daarnaast loopt de overheid inkomsten mis als resultaat van (eventueel) opgelegde boetes. 

Overlegorgaan

In april heeft het ministerie een overlegorgaan onroerende zaken ingesteld. Hierin zijn onder meer de Belastingdienst, Domeinbeheer en het Kadaster vertegenwoordigd. 

Binnen dit overlegorgaan wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van data-uitwisseling tussen enerzijds het Kadaster en anderzijds de Belastingdienst en Domeinbeheer. 

Het streven is om vóór het einde van dit jaar te komen tot een gedegen synchronisatie tussen de bestanden van het Kadaster en de administratie van onroerendezaakbelasting (Belastingdienst) en erfpacht (Domeinbeheer), waarbij de registratie van het Kadaster leidend is. 

Naast een eenmalige synchronisatie met de registratie van het Kadaster zal voor beide instanties een periodieke elektronische uitwisseling van mutaties worden ingericht, waarbij de mutaties van het Kadaster geautomatiseerd worden verwerkt in de administratie van zowel de Belastingdienst als Domeinbeheer.

Digitaal portaal

Naast het bovenstaande is het de bedoeling dat er voor de notarissen een digitaal portaal wordt ingericht waar de akten elektronisch bij de Belastingdienst en Domeinbeheer ingediend kunnen worden. Deze akten kunnen worden gematched met de van het Kadaster ontvangen mutaties. 

In september wordt gestart met het in kaart brengen van de eisen van dit portaal voor de diverse stakeholders. Op basis van de ontvangen mutaties van het Kadaster, aangevuld met de informatie uit de akten die door de notarissen elektronisch worden ingediend, kan de Belastingdienst de door de notaris verschuldigde overdrachtsbelasting bepalen, en vaststellen of deze (tijdig) door de notaris is afgedragen. 

Als de tijdige afdracht achterwege blijft kan een naheffingsaanslag worden opgelegd. Voor de Belastingdienst is deze nieuwe manier van werken een efficiënte en snelle manier om de volledigheid van de afgedragen overdrachtsbelasting vast te stellen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel