Nieuws Curaçao

Belastingdienst gaat over op een elektronische berichtenbox

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao gaat over op een elektronische berichtenbox. Te beginnen met de OZB aanslagen over 2024.

Normaal komen deze aanslagen bij de meeste belastingplichtigen via de post in de brievenbus, maar dat gaat veranderen. In de tweede helft van dit jaar wordt de digitale berichtenbox voor alle belastingplichtigen aan het online aangifteportaal toegevoegd. 

Die krijgen dan via e-mail een bericht dat de aanslag in de berichtenbox is geplaatst. De mogelijkheid om de aanslagen ook als hardcopy te ontvangen blijft vooralsnog bestaan. 

Ook andere vormen van communicatie vanuit de belastingdienst zullen in toenemende mate via deze electronische berichtenbox gaan plaatsvinden. Hiermee wil de belastingdienst de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klanten structureel verbeteren.

OZB 2023

Deze maand start de belastingdienst met het versturen van de OZB-aanslagen over het jaar 2023. Gewoon nog via de post. In samenwerking met het Kadaster wordt door de belastingdienst gewerkt aan de opschoning van de OZB-administratie zodat de OZB-aanslagen ditmaal in één keer aan de juiste eigenaar worden opgelegd. 

Dit voorkomt dat belastingplichtigen bezwaarschriften moeten indienen voor onterecht ontvangen aanslagen. De samenwerking met het Kadaster heeft een structureel karakter zodat de OZB-administratie van de belastingdienst actueel blijft. De OZB-aanslagen over het jaar 2024 zullen dan ook al vroeg in het jaar worden opgelegd via de digitale berichtenbox.

Deel dit artikel