Nieuws Curaçao

Belastingdienst gaat top200 bedrijven op Curaçao aanpakken

WILLEMSTAD – De belastingdienst van Curaçao gaat de zogenaamde ‘top-200’ belastingplichtige bedrijven en ondernemingen harder aanpakken. Dat staat in de mei-rapportage van de belastingdienst.

Het gaat om de tweehonderd grootste werkgevers en ondernemers van Curaçao die samen zorgen voor de helft van de totale belastingopbrengsten voor wat betreft de loon- en omzetbelasting.

Essentieel

Het is volgens de Belastingdienst essentieel dat vooral deze groep de maandelijkse fiscale verplichtingen stipt nakomt. Voor wat betreft de loonbelasting is sinds januari een verbetering van de compliance zichtbaar. Voor de omzetbelasting nog niet. 

Belastingplichtigen binnen de top-200 die hun maandelijkse verplichtingen niet nakomen zullen de komende maanden met ingrijpende invorderingsmaatregelen worden geconfronteerd. 

Hierbij is het niet de bedoeling om een onderneming te sluiten. Maar als blijkt dat een onderneming structureel niet in staat is om aan de fiscale verplichtingen te voldoen dan kan dit een reden zijn om beslag te leggen op alle bezittingen van de betreffende onderneming. 

De belastingdienst zegt verdere derving van belastinginkomsten te willen voorkomen, zoals dat in het verleden frequent heeft plaatsgevonden. 

Concurrentie

Een ondernemer die elke maand keurig zijn fiscale verplichtingen nakomt kan moeilijk concurreren met een ondernemer die in zijn verkoopprijs geen rekening houdt met de verschuldigde belastingen en premies, aldus de belastingdienst.

Als de belastingschuldige een aan de overheid gelieerde entiteit of gesubsidieerde instelling is, dan zal in samenwerking met het verantwoordelijke ministerie worden gezocht naar een structurele oplossing. 

Deel dit artikel