Nieuws Curaçao

Belastingdiensten ontmoeten elkaar in het kader van voormalig COHO, nu TWO

WILLEMSTAD – De Belastingdiensten van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland zijn bij elkaar gekomen voor kennisuitwisseling in een werkseminar onder aanvoering van de Tijdelijke Werkorganisatie TWO, het voormalige COHO en de Belastingdienst Caribisch Nederland. 

Doel van het werkseminar was de voortgang, successen en knelpunten in de ontwikkelingen van de belastingdiensten te delen en samenwerking te stimuleren. Ook kregen de verschillende deelnemers de kans om persoonlijk kennis met elkaar te maken.

Arjen Alberts, binnen de TWO projectleider Belastingen voor de Landspakketten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, zegt dat met deze werkseminar invulling wordt gegeven aan een deel van het Landspakket.

Presentaties

Elk land kreeg de mogelijkheid om een presentatie te geven van de ontwikkelingen en behoeftes van zijn belastingdienst. Zo kon Aruba laten zien hoe zij onder andere aangiften en betalingen hebben gedigitaliseerd. 

Ook de plannen voor de komende jaren kwamen aan bod, en werd stilgestaan bij de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt, zoals veiligheid van gegevens en toegankelijkheid van de organisaties om beter in behoeftes van klanten te kunnen voorzien.

De Belastingdienst Curaçao is enorm in beweging. Diverse verbeteringen zijn al uitgevoerd en de komende jaren staan nog verschillende ontwikkelingen in de planning. 

Er worden diverse tools ingezet zodat medewerkers zich meer kunnen richten op inhoudelijke vraagstukken in plaats van administratieve aangelegenheden. 

De projecten die zijn uitgevoerd zijn gericht op het voorkomen van fouten, verhogen van effectiviteit en het realiseren van structurele verbeteringen.

In Sint-Maarten worden sinds 2022 voorbereidingen getroffen voor het moderniseren van de verouderde IT-infrastructuur. De Belastingdienst kampt daarnaast met onderbezetting. 

In het Landspakket wordt hier veel aandacht aan besteed en de nodige middelen beschikbaar gesteld om de Belastingdienst te hervormen en de dienstverlening naar klanten te verbeteren.

Nieuwe weg

Bij de Belastingdienst Caribisch Nederland is sinds 10-10-‘10 een hele nieuwe weg ingeslagen. Denk hierbij aan fiscale wetgeving, bestuurlijke verantwoordelijkheid en nieuwe indeling. 

Gedurende de afgelopen 13 jaar is de dienst continu in ontwikkeling geweest, zowel organisatorisch, technologisch als in de dienstverlening. De organisatie ging van veel papier naar bijna volledig digitaal, opbrengsten zijn verhoogd en processen zijn beter gestroomlijnd.

De presentaties van de landen maakte duidelijk hoeveel raakvlakken er zijn in de uitdagingen. Denk aan de digitalisering en beveiliging van systemen, het werven van geschikte menskracht en de uitwisseling van lessons learned

Ter plekke werden de eerste stappen gezet om elkaar op te zoeken door middel van onder andere vakgroep overleggen, opleidingsmogelijkheden en uitwisseling van ervaringen om elkaar te versterken.

Deel dit artikel