Nieuws Curaçao

Belastingopbrengsten Curaçao hoogste in vier jaar

De belastingopbrengsten over de maanden juli tot en met oktober zijn sinds 2017 niet meer zo hoog geweest als dit jaar. Dat zegt minister van Financiën Javier Silvania. “Sinds het aantreden van het Kabinet Pisas heeft het verhogen van de belastingopbrengsten een zeer hoge prioriteit.”

Het beleid moet volgens Silvania leiden tot het terugdringen van administratieve achterstanden en het verhogen van de inkomsten voor het Land. Deze gestructureerde aanpak lijkt volgens interne rapportage bij de Ontvanger al binnen enkele maanden zijn vruchten af te werpen.

Meer dan 355 miljoen gulden is inmiddels binnen, ruim 55 miljoen meer dan vorig jaar.

Veel ondernemers die achterstanden hebben in het indienen van hun aangiften, hebben inmiddels een bezoek gehad van een medewerker van SBAB. De eigenaren van onroerende zaken hebben hun OZB aanslagen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen en een groot aantal belastingschuldigen heeft de afgelopen maanden een aanmaning ontvangen of de deurwaarder aan de deur gekregen.

“De herstellende economie draagt weliswaar bij aan de groei van de belastingopbrengsten, maar dat alleen is onvoldoende om de stijging van de opbrengsten tot een niveau van voor de COVID-pandemie te verklaren”, zegt Silvania. Ook de ontwikkeling van de opbrengsten van sociale premies laat hetzelfde positieve beeld zien. 

Draagkracht

De komende maanden zullen steeds zwaardere invorderingsmaatregelen worden ingezet om de achterstallige belastingen te innen. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van iedere afzonderlijke belastingschuldige.

Hoewel uiteraard iedereen aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen, zullen de zwaardere invorderingsmaatregelen zich de komende periode met name richten op de belastingschuldigen met hogere inkomens of veel vermogen. 

De gedachte hierbij is dat de lagere inkomensgroepen financieel het meest te lijden hebben gehad van de COVID-pandemie. Voor de Minister is het dan ook vanzelfsprekend dat de sterkste schouders ook in deze periode de zwaarste lasten dienen te dragen. Hierbij zal voor niemand een uitzondering worden gemaakt. 


Deel dit artikel