Nieuws Curaçao

Betaalpauze UN-partner nieuwbouw gevangenis Sint Maarten vanwege malversaties

PHILIPSBURG – Er is enige vertraging ontstaan nadat gebleken is dat bij de partner van Nederland, de United Nations Office of Project Services, UNOPS malversaties bij een investeringsfonds zijn geconstateerd. 

De Joint Executive Board van de Verenigde Naties heeft ingegrepen en diverse externe onderzoeken naar deze misstanden zijn opgestart. Hoewel de misstanden niet het nieuwbouwproject voor de gevangenis in Sint Maarten raken, neemt het niet weg dat het van belang is de misstanden moeten worden onderzocht, aldus de staatssecretaris. 

Er is daarom besloten een tijdelijke betaalpauze in te lassen en een verzwaarde (financiële) procedure in te stellen voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen met UNOPS.

Oude gevangenis

De huidige gevangenis van Sint Maarten is op tal van fronten, maar vooral bouwkundig aangepakt in afwachting van de nieuwbouw. De condities in de gevangenis Point Blanche waren dusdanig ondermaats, onder andere door de coronacrisis, dat een programmateam zich heeft toegelegd op onmiddellijke verbetering van de basisvoorzieningen, zoals het renoveren van verschillende ruimtes in het gevangenisgebouw. 

De verbeteringen waren nodig om het Plan van Aanpak Detentie verder uit te kunnen voeren en bovendien tegemoet te komen aan de bevindingen van toezichthouders zoals de Raad voor de Rechtshandhaving en het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT). 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Nederland heeft voorts hulp en bijstand verleend op verzoek van de minister van Justitie van Sint Maarten. Behalve de subsidies voor een programmamanager, opleidingen voor het gevangenispersoneel en het voltooien van de afsprakenlijst uit 2018 is dit jaar een bedrag van twee miljoen euro gebruikt om te komen tot structurele verbeteringen.

Vanuit de hulp en bijstand zijn verschillende bouwkundige verbetermaatregelen bekostigd, waaronder het herstellen van de kapel en de werkplaats, de brandmeldinstallatie en de bliksembeveiliging. Een aantal van deze onderdelen is volledig afgerond – o.a. de brandmeldinstallatie – en aan andere projecten wordt nog gewerkt. De verwachting is dat de bouwkundige verbetermaatregelen komende zomer gereed zijn.

Deel dit artikel