Natuur en Milieu

Bewoners Dam Pretu eisen actie tegen milieuvervuiling

WILLEMSTAD – De ‘Union di Habitantenan di Pariba’, een groep bezorgde inwoners van het gebied rond Dam Pretu, heeft een stevige actie opgezet tegen de aanhoudende milieuvervuiling die hun wijk teistert. De groep eist dat de regering en relevante instanties ingrijpen om een einde te maken aan illegale dumping en de verspreiding van vervuilende stoffen die de gezondheid van de gemeenschap bedreigen.

Langdurige blootstelling aan de vervuiling heeft geleid tot gezondheidsproblemen onder de inwoners, zoals aanhoudende verkoudheidssymptomen en ademhalingsproblemen. Bovendien worden huisdieren ziek of stikken door de vervuilde lucht. Veel ouderen, die het grootste deel van hun leven in de wijk hebben doorgebracht, voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis door de slechte luchtkwaliteit en de onhygiënische omstandigheden die de vervuiling met zich meebrengt.

Sinds 2016 zijn er meerdere rapporten over de situatie opgesteld, maar volgens de bewoners heeft de overheid geen noemenswaardige actie ondernomen om de problemen aan te pakken. De frustratie groeit omdat beloftes niet worden nagekomen en de illegale praktijken doorgaan. De ‘Union di Habitantenan di Pariba’ stelt dat hoewel sommige ambtenaren wel aandacht hebben voor het probleem, er geen echte vooruitgang wordt geboekt.

De bewonersvereniging heeft nu een petitie opgezet en roept de gemeenschap op deze te ondertekenen om de druk op de overheid te verhogen. Ze willen dat er strengere controles komen bij de ingangen van de gebieden Dam Pretu en Choloma, en dat er eindelijk een duurzame bestemming wordt gevonden voor de terreinen, zoals voor veeteelt, landbouw of recreatie.

In hun strijd voor een betere leefomgeving benadrukken zij de noodzaak van een gemeenschappelijke inspanning en de actieve deelname van alle betrokkenen om tot een oplossing te komen. Het doel is om niet alleen de huidige situatie aan te pakken maar ook om toekomstige generaties een gezondere en veiligere woonomgeving te bieden.

Deel dit artikel